BI på plass i hovedfeltet av internasjonale handelshøyskoler

13. mai 2008

BI er med på Financial Times rangeringsliste over 65 internasjonale universiteter og høyskoler som utvikler skreddersydde kompetanse- og lederutviklingsprogrammer til næringsliv og offentlig sektor.

BI kommer i år på 65. plass blant universiteter og høyskoler i verden, og 28. plass blant europeiske skoler.

- Vi har de siste par årene økt vår innsats på dette området, og løftet opp bedriftsinterne programmer til næringslivet og offentlig sektor som et strategisk satsingsområde. Gitt at dette dermed er et relativt nytt satsingsområde, er det ingen dårlig prestasjon å hevde seg på dette nivået. Selv om vi ligger et stykke bak de beste, holder vi kontakten med hovedfeltet, og det stimulerer oss til å arbeide hardt for å hevde oss enda sterkere i årene som kommer. Vi er den eneste norske institusjonen som er med i denne rangeringen, og den internasjonale benchmarkingen dette gir oss er både lærerikt og motiverende, avslutter Colbjørnsen.

Nytteverdien avgjør

Financial Times rangering av skreddersydde bedriftsinterne program er blant annet basert på hva oppdragsgiverne mener om nytten av programmene for deres respektive organisasjoner ("value for money" og "future use").  I tillegg har Financial Times vurdert organisatorisk nivå på deltagerne. Topplederprogrammer rangeres høyere enn programmer for mellomledere og fagspesialister. Financial Times legger også vekt på skolens internasjonale profil i selve programgjennomføringen.

BI aktive i utlandet

I 2007 etablerte BI skreddersydde bedriftsinterne programmer som nytt strategisk satsingsområde ved siden av individuelle studieprogram, som er BIs tradisjonelle kjerneprodukt. 

BI arbeider bevisst for å styrke bedriftsintern undervisning. Tilpasning av studieopplegg til de utfordringene en organisasjon står overfor er en spennende og utviklende faglig utfordring.  Både undervisning og forskning stimuleres på nye måter når næringslivet ikke betraktes som mottakere av undervisning, men som aktive ”learning partners”. Kvalitetskjennetegn for de fremste tilbydere av bedriftsinterne/tilpassede program er derfor utvikling av ny kunnskap, fersk forskning og bygging av internasjonale nettverk i dialog med næringslivet.

BIs bedriftsinterne programmer

Handelshøyskolen BI har de siste to årene gjennomført en rekke skreddersydde interne programmer for næringsliv og offentlig sektor. En rekke av BIs bedriftsinterne program kjøres i dag ved undervisningssteder i utlandet hvor BI og eller kunden har en forankring.

Financial Times rangeringer og Handelshøyskolen BI

Financial Times gjennomfører hvert år fem ulike programrangeringer – der skreddersydde bedriftsinterne kompetanse- og lederutviklingsprogrammer utgjør én av disse. BI deltar i tre av disse programrangeringene og har ambisjoner om å delta også i Executive MBA.

Program Publiseres Handelshøyskolen BI
MBA Januar Deltar – med på listen i 2008
Executive – Custom (skreddersydde bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer) Mai  Deltar – med på listen i 2008
Executive – Open Mai Tilbyr ikke dette
Master of Science September Deltar
Executive MBA  Oktober Foreløpig for få studenter til å delta

De fem programrangeringene oppsummeres årlig i en skolerangering av de beste handelshøyskolene i Europa, og publiseres hvert år i desember. Handelshøyskolen BI var med på listen både i 2005 og 2006, men falt ut av listen i 2007. BIs mål er å komme tilbake på listen så raskt som mulig.

Kontaktinformasjon:

Rektor Tom Colbjørnsen, 4641 0448
Divisjonsdirektør Kristian Bogen, 4641 0400
Informasjonssjef, Nordan Helland, 4641 0840

____________________________________________________________________________

Fakta om Handelshøyskolen BI:

 • Visjon: Faglig styrke og relevans gjør BI til en ledende europeisk handelshøyskole.
 • Blir vitenskapelig høyskole i løpet av 2008, etter at NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ga sin tilslutning til dette 27. februar i år.
 • EQUIS-akkreditert siden 1999 som en av kun 110 skoler i verden.
 • En av de 100 mest anerkjente handelshøyskolene av totalt over 4000 slike skoler i verden i 2008, og en av de 35 mest anerkjente handelshøyskolene i Europa. Se ”Top Business School Worldwide 2008” på www.eduniversal.com.
 • Er i følge Financial Times blant de 65 beste leverandørene av skreddersydde bedriftsinterne programmer i verden og nr 28 i Europa (2008), og har det 117. beste MBA-programmet i verden (2008).
 • 18253 studenter, herav 52 % kvinner og 48 % menn. BI hadde i 2008 nok en rekord i søkertall, med en vekst fra 2007 til 2008 på hele 15 %, eller 862 søkere. Alle BI-skolene, og nesten alle bachelorstudiene går frem. En svært høy andel studenter – hele 95% – er i jobb seks måneder etter endte studier.
 • Forskere i internasjonal toppklasse.
 • Utdanning: Siviløkonomstudiet, 16 bachelorstudier, syv masterstudier, fem doktorgradsprogrammer, omfattende etter- og videreutdanning, nettstudier, spesialkurs, bransjestudier, skreddersydde bedriftsinterne programmer og lederprogrammer.
 • Samarbeidsavtaler med 148 universiteter og handelshøyskoler i 40 land over hele verden, og mange utvekslingsstudenter.
 • Eget MBA program i Kina i samarbeid med Fudan University School of Management.
 • Hovedeier av ISM University of Economics and Management i Litauen med 2000 studenter
 • Strategisk samarbeid med bl.a. Nanyang University of Technology i Singapore, ESCP/EAP European School of Management i Paris og University of California - Berkely.
 • Totalt seks studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.
 • BIs bygg i Oslo vant i 2008 FIABCIs Prix d’Excellence – Norge, og deltar nå i konkurransen om den internasjonale prisen.
Du kan også se alle nyheter her.