BI nytt medlem av UHR

27. juni 2008

Under Universitets- og høgskolerådest representantskapsmøte i Harstad 27. mai ble Handelshøyskolen BI tatt opp som nytt medlem. Medlemskapet i UHR kommer etter at BI i statsråd 23. mai formelt ble tildelt status som vitenskapelig høgskole.

- Vi er veldig fornøyd med at BI nå har blitt medlem av Universitets- og høgskolerådet. BI representerer en viktig gruppe studenter og forskere i det norske universitets- og høgskolesystemet, sier Jarle Aarbakke, UHRs styreleder og rektor ved Universitetet i Tromsø.

Det formelle vedtaket i statsråd om BIs status som vitenskapelig høgskole var ventet etter at NOKUTs styre i februar vedtok at BI tilfredsstiller kravene til akkreditering som vitenskapelig høgskole. NOKUT-vedtaket ble fattet på bakgrunn av en enstemmig innstilling fra en sakkyndig komité.

BI er den fjerde private utdanningsinstitusjonen som blir medlem av UHR etter at en ny felles lov for offentlige og private universiteter og høgskoler ble vedtatt i 2005. Det teologiske Menighetsfakultetet (MF) og Diakonhjemmet ble medlemmer av UHR høsten 2005; NLA Høgskolen kom med i UHR høsten 2007.

Før BIs akkreditering som vitenskapelig høgskole hadde Norge fem statlige og én privat vitenskapelig høgskole. Status som vitenskapelig høgskole krever bl.a. at institusjonen har stabil forskerutdanning med selvstendig rett til å tildele doktorgrad og stabil forskningsvirksomhet av høy kvalitet på sine fagområder.

Regjeringen vedtok 23. mai også at Misjonshøgskolen i Stavanger får status som vitenskapelig høgskole og at Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH) i Oslo får status som høgskole.

Handelshøyskolen BI, NITH og Misjonshøgskolen får nå rett til å opprette nye bachelorstudier. BI har også rett til å opprette masterstudier i økonomiske fag og ledelse, Misjonshøgskolen i teologi.

Les mer om BIs akkreditering som vitenskapelig høgskole hos Kunnskapsdepartementet og Handelshøyskolen BI


 

Du kan også se alle nyheter her.