BI etablerer forskningssenter i Kina

7. juli 2008

Handelshøyskolen BI og Fudan University i Shanghai har inngått avtale om etablering av et nytt felles forskningssenter for europeiske og kinesiske økonomistudier i Kina.

BI ønsker med dette å bygge sterkere allianser i Asia for å være en del av en ny og viktig internasjonal forskning med tette bånd mot næringslivet og et marked i sterk vekst.

- Mye har skjedd siden BI etablerte seg i Kina for 12 år siden. Handelshøyskolen BI og Fudan University har gjennom disse årene utviklet et sterkt og fruktbart samarbeid gjennom vårt felles MBA program. Gjennom disse årene har vi bygget opp mye kompetanse som begge skolene nå ønsker å utvikle videre på en mer systematisk måte, sier viserektor og ansvarlig for forskning og fagressurser ved Handelshøyskolen BI, Tor Larsen.

Internasjonal akademisk møteplass
Det nye felles forskningssenteret skal skape et rammeverk for vitenskapelig samarbeid og et akademisk møtepunkt for professorer og forskere fra BI og Fudan. Senteret skal styrke det eksisterende samarbeidet mellom skolene, utvikle forskningsprogrammer i samarbeid med internasjonale selskaper og slik bidra til å styrke næringslivets oppmerksomhet om skolenes forskning.

- De nye forskningssenteret i Kina er en viktig del av BIs internasjonaliseringsstrategi. I løpet av de neste årene ønsker vi å bygge internasjonale samarbeidsallianser i enda større grad enn tidligere, sier Larsen.

Forskningssenteret vil operere som en selvstendig enhet og være lokalisert ved Fudan University, School of Management.

 

To årlige workshops
Forskningssenteret skal arrangere to workshops hvert år, ett skal holdes ved Handelshøyskolen BI og ett ved Fudan University. Hver workshop skal ta for seg ett nytt og aktuelt forskningsfelt. Etter hvert vil aktiviteten bli utvidet.

Vekst
Økonomien i Kina har i løpet av de siste årene hatt en voldsom vekst, og det kinesiske markedet er også viktig for norske selskaper. Forskningen ved det nye senteret skal bidra til å gi norske bedrifter større innpass i en av verdens kommende industristormakter.


Kontaktinformasjon:
Viserektor Tor J. Larsen: 4641 0733
Informasjonssjef, Nordan Helland, 46 41 08 40

Fakta om BI i Kina:

  • Var aller første utenlandske handels-høyskole som etablerte et fellesgrads program med et kinesisk universitet.
  • Var initiativtaker da Gro Harlem Brundtland åpnet det Nordiske senteret i Kina for 12 år siden.
  • Tilbyr i dag et MBA-program og utvekslingsstudier ved Fudan University.
  • Gjennomført kurs for China Olympic Comitee.
  • Har totalt 300 MBA studenter, og 1400 alumni.
  • Er nå aktuell med nytt forskningssenter.
Ole Petter Leite, Informasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI
Du kan også se alle nyheter her.