Rekordinnrykk til BI

13. august 2008

Aldri før har så mange 1. års studenter akseptert tilbud om heltidsstudier ved Handelshøyskolen BI. Hele 3.956 1. års studenter, en økning med ni prosent, rykker i disse dager inn på BI.

Rekordinnrykk til BI

- Denne økningen viser at Handelshøyskolen BI har styrket sin posisjon. Stadig flere vordende studenter har blitt oppmerksom på at BIs satsing på kvalitet, faglig styrke og relevans fører til gode jobber etter studiene, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Mer populær enn noensinne

Handelshøyskolen BI har aldri vært mer populær blant studentene enn i år. Det siste året har det også strømmet på med gode nyheter om BI: Hele 95 prosent av fjorårets uteksaminerte studenter fra BI var i jobb etter seks måneder, skolen ble plassert blant de 100 mest anerkjente handelshøyskolene i Europa i en ny internasjonal undersøkelse i vår og BI ble akkreditert som vitenskapelig høyskole 1. juni. Bak rekorden og økningen på ni prosent viser tallene fremgang for alle BIs seks studiesteder og for de fleste studieretningene.

Økonomi og IT ledelse opp 69 prosent

Økonomi og IT ledelse har størst økning av programmene, med 69 prosent - totalt 88 studenter. Andre populære programmer med sterk økning er:

 • Internasjonal markedsføring 63 prosent - totalt 308 1. års studenter
 • Entreprenørskap   61 prosent - totalt 58 1. års studenter
 • Business (sivil økonom) 38 prosent - totalt 329 1. års studenter
 • Økonomi og administrasjon 18 prosent - totalt 766 1. års studenter

BI Drammen opp 36 prosent

BI Drammen har størst økning av studiestedene, og starter i år opp med 127 studenter mot 93 i fjor. Også de andre studiestedene har god fremgang:

Studiested

Antall 1. års studenter

Økning

BI Bergen 545 4 %
BI Drammen 127 36 %
BI Kristiansand 78 26 %
BI Lederutdanning (MBA) 16 23 %
BI Nettstudier 57 16 %
BI Oslo 2527 6 %
BI Stavanger 199 5 %
BI Trondheim 407 29 %

Totalt

3956

9 %

Kontaktinformasjon:

Rektor Tom Colbjørnsen: 4641 0448
Informasjonssjef, Nordan Helland: 4641 0840

Fakta om Handelshøyskolen BI

 • Visjon: Faglig styrke og relevans gjør BI til en ledende europeisk handelshøyskole.
 • Fikk status som vitenskapelig høyskole 1. juni i år.
 • EQUIS-akkreditert siden 1999 som en av kun 110 skoler i verden.
 • En av de 100 mest anerkjente handelshøyskolene av totalt over 4000 slike skoler i Verden i 2008, og en av de 35 mest anerkjente handelshøyskolene i Europa. Se ”Top Business School Worldwide 2008” på www.eduniversal.com.
 • Er i følge Financial Times blant de 65 beste leverandørene av skreddersydde bedriftsinterne programmer i verden og nr 28 i Europa (2008), og har det 117. beste MBA-programmet i verden (2008).
 • 18253 studenter, herav 52 % kvinner og 48 % menn. En svært høy andel studenter – hele 95% – er i jobb seks måneder etter endte studier (kullet som gikk ut våren 2007)
 • Forskere i internasjonal toppklasse.
 • Utdanning: Siviløkonomstudiet, 16 bachelorstudier, syv masterstudier, fem doktorgradsprogrammer, omfattende etter- og videreutdanning, nettstudier, spesialkurs, bransjestudier, skreddersydde bedriftsinterne programmer og lederprogrammer.
 • Tett kontakt og samarbeid med næringslivet gjennom blant annet 12 gaveprofessorater som finansierer forskning og ulike forskningssentre ved Handelshøyskolen BI.
 • Samarbeidsavtaler med 148 universiteter og handelshøyskoler i 40 land over hele verden, og mange utvekslingsstudenter.
 • Eget MBA program i Kina i samarbeid med Fudan University School of Management.
 • Hovedeier av ISM University of Economics and Management i Litauen med 2000 studenter
 • Strategisk samarbeid med bl.a. Nanyang University of Technology i Singapore, ESCP/EAP European School of Management i Paris og University of California - Berkely.
 • Totalt seks studiesteder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.
 • BIs bygg i Oslo vant i 2008 den internasjonale FIABCIs Prix d’Excellence for god funksjonalitet og arkitekttur.
 • BI er sertifisert som Miljøfyrtårn på området kontorbedrift.

Les mer om hvorfor BI har "Tyngden du trenger".


Du kan også se alle nyheter her.