Telenor gir ytterligere 5 millioner kroner til BIs forskning

26. august 2008

Med støtte fra Telenor har Handelshøyskolen BI gjort banebrytende forskning innen strategifaget de senere årene.

Telenor sponser BIs forskning

Mens tidligere modeller for å forstå verdiskapning tok utgangspunkt i tradisjonell produksjonsvirksomhet, tar de nye modellene hensyn til om bedriften driver med produksjon, problemløsing eller nettverkstjenester.

Ny avtale signert i dag

I dag ble det inngått en ny avtale mellom BI og Telenor, som innebærer forlengelse av gaveprofessoratet i strategi og ledelse fram til oktober 2012. Denne gaven er på 5 millioner kroner.

- Telenors støtte til professoratet innen internasjonal strategi og ledelse gir BI anledning til å prioritere forskning på problemstillinger som er viktig for store deler av den tjenesteytende delen av næringslivet, sier rektor ved Handelshøyskolen, Tom Colbjørnsen.

Ulike virksomheter – ulike strategiske modeller

- Forståelse av hvordan verdiskapingen foregår i ulike virksomheter er grunnleggende for bedrifters strategi, sier professor Øystein D. Fjeldstad BI som innehar gaveprofessoratet ved Handelshøyskolen BI.

Forskningen på BI supplerer og videreutvikler de modellene for verdiskapning som professor Michael E. Porter ved Harvard Business School utviklet på 1980-tallet. Professor Fjeldstads forskning har vist at vellykkete modeller for verdiskapning må ta utgangspunkt i om bedriften driver med produksjon, problemløsing eller nettverkstjenester.

Internasjonalt gjennomslag

Professor Fjeldstads forskning har fått stort gjennomslag både i norsk og internasjonalt næringsliv og innen forskningsverdenen. Resultatene benyttes blant annet innen telekommunikasjon, bank- og forsikringsvirksomhet, utdanning, helse og forsvar. Forskningen har også fått gjennomslag i internasjonale lærebøker i strategifaget.

30 millioner over åtte år

Telenor har lang tradisjon for å støtte forskning ved Handelshøyskolen BI. I løpet av årene 2001 -2008 har Telenor frem til dagens avtale allerede bidratt med nesten 30 mill kroner til BIs forskning, og legger nå på ytterligere 5 millioner kroner. Telenor har tidligere blant annet gitt støtte til BIs Senter for ledelse av tele- og nettverkvirksomhet, samt finansiert nevnte gaveprofessorat innen internasjonal strategi og ledelse og i tillegg flere ulike prosjekter

- Samarbeidet med BI på dette feltet bringer viktig kunnskap både til Telenor og til næringen generelt. Telenor og professor Fjeldstad har jobbet sammen siden begynnelsen av 1990-tallet og noen av de banebrytende verdiskapningsmodellene vokste delvis frem fra dette samarbeidet, sier konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas

Kontaktinformasjon:

Handelshøyskolen BI: Telenor ASA:
Rektor Tom Colbjørnsen: 46 41 04 48  Scott Engebrigtsen, 90 04 34 84
scott.engebrigtsen@telenor.com
Professor Øystein Fjeldstad:
46 41 04 01 / oystein.fjeldstad@bi.no
Informasjonssjef Nordan Helland:
46 41 08 40 / nordan.helland@bi.no
 

Du kan også se alle nyheter her.