BI-studenter får pris for beste masteroppgave

23. oktober 2008

Sofie Pedersen Torvik og Anders Teigar Jacobsen ved Handelshøyskolen BI fikk nylig ANFO og Orklas pris for beste masteroppgave i marketing for oppgaven "Consumer Response to Brand Transgressions - the effect of negative product- and corporate information on brand relationship."

For tredje gang delte ANFO og Orkla ut pris for beste masteroppgave levert av studenter ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI.  Prisen er på 25 000 kroner og ble delt ut på Den Store Annonsørdagen på Oslo Plaza 15. oktober. Årets vinnere har skrevet masteroppgaven ved Handelshøyskolen BI. Sofie Pedersen Torvik og Anders Teigar Jacobsens oppgave tar for seg viktige problemstillinger relatert til kundens relasjon til merkevarer og reaksjonene ved negative hendelser.

Sofie Pedersen Torvik og Anders Teigar Jacobsen. Foto: Gaute B. Iversen

Et av duoens viktige funn er hvordan egne kunder reagerer mer negativt dersom bedriften ikke overholder etiske retningslinjer eller har høy forretningsmoral enn om det oppdages alvorlige feil og mangler ved produktet. Funnet understreker viktigheten av at det ikke lenger er nok bare å levere gode produkter og tjenester.

Dersom funnene i masteroppgaven kan generaliseres, betyr det at negativ informasjon om en bedrifts etikk og forretningsmoral kan skade mer enn om det lanseres produkter med feil og mangler. Dette gjelder forbrukere med høy involvering, mens forbrukere med lav involvering fortsatt legger størst vekt på feil og mangler ved produktet.

I følge juryen er dette en metodisk grundig og solid oppgave som på en kreativ måte har undersøkt relevant problemstilling innen konsumentadferd.

Dette er andre året på rad at studenter ved BI går av med seieren!

Du kan også se alle nyheter her.