Norsk reiseliv har utfordringer

22. oktober 2008

Brustad redegjorde for den nasjonale reiselivsstrategien og Regjeringens syn på markedsføringen av Norge under konferansen "Morgendagens Reiseliv" på Handelshøyskolen BI tirsdag 21.oktober. - Større kremmerånd, mer samarbeid, økt verdiskapning og produktivitet, manet statsråd Sylvia Brustad til en samlet reiselivsbransje.

- Flere turister klager etter et opphold i Norge og forventningene svarer ikke til opplevelsene, forteller statsråd Sylvia Brustad da hun åpnet konferansen Morgendagens reiseliv på BI. Hovedteamet for årets konferanse var kompetanse – grunnlaget for kvalitet og lønnsomhet i reiselivet. 

- Vi må tenke større og vi må samarbeide enda bedre, og vi må satse mer på kompetanseutvikling. På denne måten vil både kvaliteten, produktiviteten og vi vil få et mer levedyktig reiseliv, hevdet statsråd Brustad. Brustad la til at Regjeringen har foreslått å øke bevilgningene over stasbudsjettet til 250 millioner kroner og at det er satt 1av 6 millioner til et forskingsprogram om reiseliv.

Les Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi her.

Morgendagens reiseliv befester posisjonen som den nasjonale arenaen for kompetanse- og ideutvikling, nettverksbygging og konstruktiv debatt i norsk reiseliv. Dette er tredje gang BI inviterer til kompetanseløft og samling.

Tekst: Stein-Oddvar Evensen, kommunikasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.