- Stopp diskrimineringen av BI-studentene!

27. oktober 2008

- Hvorfor lar regjering og storting BI-studentene svi økonomisk med en ekstra studiegjeld på opp mot 300.000 kroner mer enn studenter ved offentlige universiteter og høyskoler, spør BIs studentforeninger.

- Ved inngangen til yrkeslivet vil en som har studert i fem år og tatt en Master på BI sitte igjen med en ekstra studiegjeld på opp mot 300.000 kroner, sammenlignet med studenter som tar Master ved offentlige universiteter og høyskoler. Dette er faktisk diskriminering av BI-studentene, sier leder for studentpolitisk utvalg, Peder Egseth, i Studentforeningen ved BI i Oslo (SBIO).
 
- Gjennom vår yrkeskarriere vil vi BI-studenter gi minst like mye tilbake til samfunnet i form av arbeidsinnsats, skatteinnbetaling og verdiskaping som studenter som kommer fra det offentlige systemet. Vi krever derfor full likebehandling når det gjelder studiefinansiering på lengre sikt, og snarest mulig en mer rettferdig studiefinansieringsordning for BI-studenter enn den ordningen vi har i dag, sier studentpolitisk ansvarlig i BI Studentsamfunn (BIS).

Studentforeningenes krav

BIs studentforeninger krever i et brev til statsråd Tora Aasland og medlemmene av utdanningskomiteen, gjennomslag for en ny og mer rettferdig studiefinansieringsmodell som tar utgangspunkt i at studenter ved offentlige universiteter og høyskoler og offentlig godkjente private høyskoler behandles likt.

Økt stipendandel til studieavgiften

I påvente av at en slik ny ordning eventuelt kommer på plass, krever studentforeningene ved BI at deler av det tilleggslånet de må ta for å finansiere studieavgiften ved BI konverteres til stipend etter samme modell som gjelder for norske studenter i utlandet, dvs 50 % på bachelor og 70 % på master.

Fakta

  • Handelshøyskolen BI har en statsstøtte på 18 %. Ca 80 % av forsknings- og utdanningsvirksomheten ved BI dekkes av studieavgifter som studentene betaler.
  • Offentlige universiteter og høyskoler er fullfinansiering av staten – studentene der betaler ikke studieavgifter.
  • Handelshøyskolen BI er en stiftelse, og har ingen eiere som tar ut utbytte.
  • SBIO representerer BI-studentene ved BI i Oslo. BIS representerer BI-studentene ved BIs studiesteder i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Drammen.

Brev fra studentforeningene til politikerne

Pressemelding fra BI Studentsamfunn og Studentforeningen ved BI i Oslo

Les hva Aftenposten skriver
 

Du kan også se alle nyheter her.