Styre2008dagen

20. oktober 2008

Flere toppfolk fra norsk næringsliv og offentlige etater gjestet Handelshøyskolen BI, da StyreAkademiet og BI torsdag 16. oktober 2008 arrangerte Den nasjonale styredagen for 9. gang. Det overordnede temaet for årets konferanse var "Styret som verdiskaper".

230 deltakere

Over 230 deltakere fra mer enn 120 bedrifter og organisasjoner deltok på årets konferanse, hvorav flere kjente navn figurerte. En konferanse med stor kvinnedeltakelse med blant annet Manuela Ramin Osmundsen, Cecilie Ditlev-Simonsen, Hanne Harlem og Kirsti Kierulf tilstede i salen.

Spennende foredragsholdere

Med Karita Bekkemellem som konferansier hadde Statsråd Sylvia Brustad æren av å åpne konferansen med et innlegg om konferansens hovedtema: Styret som verdiskaper. Brustad benyttet anledningen til å takke arrangørene for et flott arrangement og poengterte viktigheten av en slik konferanse i en tid med uro i markedene, kontinuerlige endringer og ytre påvirkninger som setter ennå større krav til styrene. 

Styreleder i Siemens Anne Kathrine Slungård fokuserte på tre K’er i sitt arbeid med å skape verdier– hvordan forene kommunikasjon, kultur og kommers? Hun fikk også flere spørsmål etter sitt innlegg i forhold til hvordan Siemens taklet media i en setting hvor selskapet figurerte stort i landets aviser under korrupsjonsbeskyldningene.

Siviløkonom og revisor Svein S. Jacobsen jobber på heltid som styreleder og -medlem i en rekke norske og internasjonale selskaper og holdt innlegg om styrets strategiprosess. Videre snakket Professor Petter Gottschalk ved Handelshøyskolen BI om hvordan kunnskap og meninger kan og bør deles i styrerommet. Styreleder i Telenor, Harald Norvik, holdt et spennende foredrag om verdiskapende styrearbeid. Han stresset at det var store forskjeller i styresammenheng i selskaper med utgangspunkt for kortsiktige gevinster kontra selskaper som tar sikte på langsiktig verdiskaping. -Norge som det eneste landet i verden, har utviklet et profesjonelt statlig eierskap, noe som er viktig for langsiktighet og forutsigbarhet for norske selskaper, avsluttet han.

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia i Helse- og omsorgsdepartementet rettet oppmerksomheten mot de utfordringene styrer i offentlig sektor stilles overfor.

Årets tema: Styret som verdiskaper

Programmet var i år utvidet og omfattet tre parallelle seminarer i tillegg til plenumssesjonene. Styreakademiet og Handelshøyskolen BI ønsket med dette å gi deltakerne mulighet til fordypning og diskusjon omkring spørsmål som var relevante for deres virksomhet. Tema for
seminarene var:

• Styret som verdiskaper i offentlig sektor
• Styrets rolle som verdiskaper i SMB
• Grenseløse styrer som verdiskapere

På seminarene ble et bredt spekter av temaer presentert og drøftet. Bl.a. om utfordringer ved å være eiet av demokratiske organer, styrets rolle i krisesituasjoner, forholdet mellom gründer og eier, styrets rolle i små og mellomstore bedrifter og styringsverktøy i multinasjonale selskaper.

Etter plenumsseksjonene holdt Doktorgradsstipendiat Anne Grethe Solberg ved Handelshøyskolen BI et innlegg om innovasjonsledelse i styrerommet basert på sin forskning, og Hege Skryseth, adm. dir. i Geodata AS, utvekslet sine meninger om at styret skal være både proaktivt og strategisk og delte sine erfaringer fra styrearbeid i bl.a. IKT Norge.

Finanskrisen

Jan Andreassen, sjefsøkonom i LandsbankiFinanskrisen er et faktum og ingen styrer kan forholde seg likegyldig til situasjonen. Styre2008dagen satt denne aktuelle situasjonen på dagsordenen og hadde invitert Jan Andreassen, sjefsøkonom i Landsbanki, til å kommentere utviklingen. Kathrine Aspaas, journalist i Aftenposten, avrundet konferansen med et kåseri om styrearbeid.

 

Tekst: Ole Petter Leite, Kommunikasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI 

Du kan også se alle nyheter her.