Tendensiøst fra DN

13. oktober 2008

- På siste siden 8. oktober skriver DN, ”Ståkarakterer kjøpes på BI”. Journalist Margrethe Zacho Haarde gjør seg skyldig i misforståelser, slurv og dårlig kildebruk som leder frem til en overskrift, ingress, artikkel og bildetekst det ikke er dekning for.

Det er ikke første gang, skriver rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI  i sitt svar som ble oversendt til DN torsdag 9.oktober.

Skal man legge DNs påstand om at ståkarakterer kan kjøpes på BI til grunn, kan ståkarakterer ”kjøpes” ved alle læresteder som har en eller flere eksamener der det er tillatt å ta med alle hjelpemidler. Det er i prinsippet ingen forskjell på det å medbringe en analyse fra et øvingscase man har kjøpt av andre og det å medbringe forelesningsnotater man har kjøpt av andre. I begge tilfeller dreier det seg om eksamensforberedelser utarbeidet og skrevet ned av andre. Øvingscasen som kan medbringes til eksamen i statistikk ved BI har bare en funksjon, nemlig å forberede studentene til eksamen. Denne inngår ikke i eksamen som sådan.

Vilkåret for å kunne stå til eksamen er imidlertid at man har forstått det man har hørt på en forelesning, lest i innkjøpt pensum, lest i forelesningsnotater, egne eller andres, eller for den del lest i en analyse av en øvingscase utført selv eller kjøpt av andre. En ståkarakter forutsetter at det har foregått en læringsprosess. Hvis denne læringsprosessen har funnet sted og man klarer å uttrykke den, står man også til eksamen. Studenter kan nok kjøpe seg eksamensforberedelser, både skriftlige og muntlige, selv om jeg selvsagt fraråder dette, men man kan ikke kjøpe seg ståkarakter.

I ingressen skriver DN, ”BI studentene mener eksamenssystemet (….) er i ferd med å ødelegge skolen og deres egen troverdighet.” Denne påstanden er utilstrekkelig dokumentert. DN baserer seg på en sekundærkilde, studentavisen Inside, som har snakket med anonyme studenter.

Redaktøren Jeanette Hammer i studentavisen Inside skal i følge DN mene at BI-studentene har et ”allerede tynnslitt rykte”. Det er synd dersom Hammer mener dette. Realiteten er imidlertid at BI-studentene er svært attraktive på arbeidsmarkedet. 95 % av våre studenter er i jobb 6 måneder etter fullførte studier. Og søkertallene har økt fra 2486 i 2005 til 5013 i 2008. Påstanden om frynsete rykte faller på egen urimelighet.

Videre skriver DN at NHH skal ha gitt uttrykk for at BIs praksis anses som fusk. Jeg har brakt på det rene at NHH eksplisitt har uttalt til Inside, som DN baserer seg på, at de ikke vil kommentere dette spesielle øvingscaset.

Avslutningsvis er det verdt å minne om ansvaret for egen læring og verdien av personlig ansvar i sin alminnelighet. Hvis en student avlegger eksamen basert på andre studenters arbeid, gjør vedkommende seg selv en bjørnetjeneste. At det finnes studenter som ikke jobber seriøst nok med fagene og på ulike måter benytter overflatiske metoder i sine eksamensforberedelser, er dessverre et faktum. De får også resultater og karakterer deretter.

 

Tekst: Rektor Tom Colbjørnsen

Du kan også se alle nyheter her.