Videreutdanning øker med 12 prosent

17. november 2008

Opptakstallene for etter- og videreutdanning ved Handelshøyskolen BI viser en økning på nærmere 12 prosent fra i fjor. Master of Management har en økning på hele 18 prosent Høyskole- og spesialkurs følger hakk i hel med 17 prosent.

– Økningen skyldes ulike faktorer. Flere bedrifter og enkeltpersoner skjønner at kompetanse gir et konkurransefortrinn. Videre har vi fått en bredere portefølje av programmer, samt økt aktivitetene mot næringslivet, sier Glenn Ruud, studiedirektør ved Handelshøyskolen BIs lederutdanning.

– I dagens samfunn er det stadig flere som har høyere utdanning. Dette fører til at konkurransen tilspisses, og mange føler behov for å formalisere sin kunnskap for å skille seg ut, sier han.

Nettverksbygging er dessuten en trend, ifølge Ruud. – Dette ser vi komme sterkere, og videreutdanning er på mange måter en nettverksarena. Man møter folk på samme alder med like interesser, fra en rekke forskjellige bedrifter.

Nedgangstider gir nye muligheter

Ruud mener nedgangstider gir gode muligheter for å bygge kompetanse.

– I et marked som stagnerer, er det enda viktigere å posisjonere seg sterkere ved å styrke staben faglig og søke nye forretningsmuligheter, mener Ruud.

– Sponsing av videreutdanning er en strategisk investering. Det gir medarbeiderne en ekstra motivasjonsfaktor, og signaler om at de er verdifulle. Samtidig får medarbeidere som eventuelt må gå, en sjanse til å reorientere seg på arbeidsmarkedet, sier han videre.

Du kan også se alle nyheter her.