BI på messer vinteren 2010

9. desember 2008

Handelshøyskolen BI er representert på 11 utdanningsmesser i januar og februar i 2010. Se oversikt nederst i artikkelen.

Handelshøyskolen BI vil delta på elleve utdanningsmesser over hele Norge vinteren 2010. I tabellen under ser du en oversikt over når vi kan treffes i de ulike byene.

På messene møter man studenter som studerer ved ulike studieretninger på BI, samt BIs studieveiledere. Vårt messe-team hjelper de besøkende med å informere om BIs fagretninger og i tillegg får man vite hvordan det er å være student ved Handelshøyskolen BI. På messene kan man med andre ord få informasjon om både bachelor-studier på heltid, Master of Science og ulike tilbud innenfor etter- og videreutdanning.

Messer 2010

Datoer

Hamar 6. - 7. januar
Kristiansand 11. - 12. januar
Sandefjord 14. - 15. januar
Lillestrøm 19. - 21. januar
Ålesund 25. - 26. januar
Bergen 28. - 29. januar
Stavanger 3. - 4. februar
Trondheim 3. - 4. februar
Tromsø 8. - 9. februar
Bodø 11. - 12. februar
Oslo Spektrum 17. - 19. februar

Ønsker du mer detaljer om åpningstider, utstilleroversikt og halltegninger på de enkelte messene, finner du det her:  http://www.uymessene.no/default.asp?link=artiklar/messe_publikum.inc&col=publikum

Du kan også se alle nyheter her.