Samarbeid med Bærum kommune

19. desember 2008

Handelshøyskolen BI er blant syv utdanningsinstitusjoner som inngår et samarbeid med Bærum kommune.

Avtalen ble undertegnet tidligere denne uken og skal legge til rette for og styrke samarbeidet om økt kunnskap og kompetanse til å utvikle det kommunale tjenestetilbud, samt rekruttering.

- Dette er en avtale som legger opp til utvikling av samarbeid på både fag- og forskningsprosjekter, men også på eksempelvis fag- og prosjektoppgaver og etter- og videreutdanningstilbud, utaler divisjonsdirektør Kristian Bogen ved BI Bedriftsmarked.

Universitetet i Oslo, Universitetet for miljø og biovitenskap, Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Oslo og Diakonhjemmet Høgskole er også med i samarbeidsavtalen med Bærum Kommune.

- Formålet med avtalen er å legge til rette for et styrket og strukturert samarbeid mellom Bærum kommune og utdanningsinstitusjonene. Bærum kommune ønsker å samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å få økt kunnskap og kompetanse til å utvikle det kommunale tjenestetilbudet, samt i rekrutteringsøyemed, avslutter Kristian Bogen.

Utdanningsinstitusjonene ønsker å samarbeide med Bærum kommune for å kunne gi sine studenter et arbeidsrelevant og tidsriktig studietilbud, samt for å få tilgang på praksisbasert erfaring til forskning.

 

Tekst: Stein-Oddvar Evensen, kommunikasjonsrådgiver ved Handelshøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.