BIs studenter får etikkundervisning

23. januar 2009

Handelshøyskolen BI underviser sine økonomistudenter i etikk både på master- og bachelornivå, skriver kommunikasjonsdirektør Janne Log ved Handelshøyskolen BI i et innlegg i Aftenposten tirsdag 20.januar.

På masternivå foregår etikkundervisningen både integrert i de ulike fagene, og gjennom et eget kurs. På bachelornivå foregår denne undervisningen foreløpig kun som integrert del i fagene, men fra høsten 2009 vil også samtlige bachelorstudenter ved BI få et obligatorisk kurs i etikk i tillegg.

I innlegg i Ukeavisen Ledelse 5. januar og Aftenposten 15. januar gjentar de selvutnevnte etikkekspertene Jørn Bue Olsen og Eva Aronsen sine udokumenterte påstander om at BI ikke underviser sine økonomistudenter i etikk på bachelornivå. Og ikke bare det: De går til og med så langt som å insinuere at BIs rektor kommer med unnskyldninger og gale opplysninger når han korrigerer det feilaktige bildet av etikkundervisningen på BI, som Bue Olsen og Aronsen fikk Aftenposten til å sette på trykk før jul. 

Skal Bue Olsen og Aronsen ha noe troverdighet bør de kunne dokumentere sine påstander. Det går ikke an å hevde at en utdanningsinstitusjon ikke har etikkundervisning som en integrert del av fagene, bare fordi dette ikke er beskrevet i studieplanene. BI har integrasjon av etikkundervisningen i de øvrige fagene som en del av sin undervisningskultur. Man må gjerne mene at den etikkundervisningen som foregår integrert burde vært beskrevet i studieplanene, men å bruke slik manglende beskrivelse til å hevde at BI ikke har etikkundervisning er stryk i logikk!

Det dette dreier seg om er at Bue Olsen og Aronsen har skrevet et notat om etikkundervisningen ved norske utdanningsinstitusjoner, uten å ha undersøkt virkeligheten ved disse institusjonene godt nok. Hadde Bue Olsen og Aronsen tatt seg bryet med å gå til primærkildene og intervjuet noen av BIs professorer ved de instituttene som underviser i økonomi og etikk, ville de ha kunnet skrevet sitt notat basert på fakta fremfor antagelser.

Les innlegget i Aftenposten her

 

Du kan også se alle nyheter her.