BI satser mer internasjonalt

17. februar 2009

Mandag 19. januar gikk startskuddet for Handelshøyskolen BIs nye internasjonale Executive MBA-program i shipping, offshore og finans.

Programmet er unikt i internasjonal sammenheng, og de 18 deltakerne kommer fra 10 ulike land. Det faglige innholdet er nøye tilpasset bransjens behov, og bransjen selv er svært godt fornøyd.

- Dette programmet er et ledd i BIs internasjonale satsing og strategi. BI har ambisjoner om å være blant de ledende handelshøyskolene i Europa og vi satser tungt internasjonalt, ikke minst i Asia, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

- Programmet er et samarbeid med Nanyang Business School i Singapore. Nanyang er en av de beste business-skolene i Asia, og har blant annet et MBA-program som er rangert blant de 25 beste i verden av Financial Times. Samarbeidet er et ledd i BIs ønske om å være en sentral aktør og leverandør av global maritim og offshore kompetanse i tett samarbeid med næringslivet, avslutter Colbjørnsen.

Deltakerne i programmet er topp- og mellomledere innen rederi, olje, energi, bank, finans og maritim virksomhet fra hele verden.

- Both Singapore and Norway is a shipping and offshore cluster. The program is the first of its kind, and the industry has been very positive. This is a global program with students from 10 different nationalities. We are very proud and glad that this program attracts leaders from so many countries, forteller professor Nilanjan Sen på telefon fra Paris, fagansvarlig for deler av programmet ved Nanyang Business School.

Ledelsen i bresjen for økt kompetanse

BI ønsker å satse på nisjer som kan gi internasjonale konkurransefortrinn. I en global næring som både shipping, offshore og finance representerer, er det helt essensielt å samarbeide med andre internasjonale aktører for å få bredden i en konkurransepreget bransje.

- Innen olje og energi er kompetanse en nøkkelfaktor. Bransjen har ansatte med et høyt faglig nivå, hvor fremtidens utfordring blir å trekke frem denne kompetansen hos de ansatte. Det krever en ledelse som har høy og oppdatert kunnskap innenfor ledelsesutøvelse og -strategi, sier Stig Frøysland, Vice President i Noreco. Personlig utvikling var også en årsak til at Frøysland valgte å ta dette programmet, som han igjen mener vil bidra til verdiskapning internt i bedriften.

På næringens premisser

Representanter fra næringen er med på å utforme programmet, i tillegg til å bidra med relevante gjesteforelesere. Det har vært helt essensielt for BI å ha et tett samarbeid med næringslivet i utviklingen av dette programmet.

Rolf Wikborg, partner i AMA Capital Partners, med kontorer i New York, Los Angeles og Oslo, er med i styret og en bidragsyter mellom programmet og næringens behov for kompetanse. Han synes det er imponerende at BI har fått til dette.

- Shipping, Offshore og Finance er et ekstremt spennende område som ikke har blitt dekket på masterplan i samme grad tidligere. En nøytral, skeptisk forskningsmessig analyse side om side med næringens egne vurderinger er viktig. Dialog med store rederier og finansinstitusjoner, viser at de som er mer analytiske og som i større grad tilnærmer seg forskningsmiljøer, ofte får en bedre vinkling på sin risiko og avkastningsvurderinger. Det er viktig å tenke nytt også i denne bransjen, sier Wikborg.

- I tillegg til høy faglig kompetanse fra forelesere, får deltakerne også møte andre store aktører i bransjen og kontaktene som skapes kan bli verdifulle videre i karrieren Under åpningen var det mange toppledere fra industrien som støtter opp under dette programmet og dette er også forventet å skje i Singapore, avslutter han.

 

Tekst: Christina Undli

Du kan også se alle nyheter her.