BI-rektor profilerer best

20. mars 2009

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, er den av rektorene ved de store utdanningsinstitusjonene i landet som profilerer sin utdanningsinstitusjon best.

Cision har foretatt en evaluering av rektorenes aktørrolle i medieomtalen ved Handelshøyskolen BI, UiO, UiB, UiT, NTNU og NHH for å gi svar på hvem som best lykkes i å profilere sin egen utdanningsinstitusjon.

Rektor Tom Colbjørnsen

Colbjørnsen langt foran

Rektor Tom Colbjørnsen lykkes i å profilere Handelshøyskolen BI langt oftere og tydeligere enn rektorene ved de øvrige store utdanningsinstitusjonene i Norge. I perioden 1. september 2008 til 28. februar 2009, profilerte Colbjørnsen BI hele 44 ganger, og de fleste gangene fremstår han som hovedaktør eller bi-aktør i oppslaget. I kun seks av oppslagene er han nevnt.

- Analysen av rektorenes opptreden siste halvår viser at Tom Colbjørnsen opptrer oftest og er kvalitativt mest synlig av rektorene, sier senior medieanalytiker i Cision Norge, Anniken Solheim. Handelshøyskolen BI har lykkes godt i å profilere institusjonen gjennom topplederen. Analysen av rektorenes opptreden siste halvår viser at Tom Colbjørnsen opptrer oftest og er kvalitativt mest synlig av rektorene.

- Dette er hyggelig tall for Handelshøyskolen BI, sier kommunikasjonsdirektør Janne Log ved Handelshøyskolen BI.  Men undersøkelsen er samtidig nedslående. Den viser at det er et stykke igjen før mediene gir rektorene ved utdanningsinstitusjonene like mye spalteplass som toppsjefene i næringslivet.

Rektor Tom Colbjørnsen lykkes i å profilere Handelshøyskolen BI langt oftere og tydeligere enn rektorene ved de øvrige store utdanningsinstitusjonene i Norge. I perioden 1. september 2008 til 28. februar 2009, profilerte Colbjørnsen BI hele 44 ganger, og de fleste gangene fremstår han som hovedaktør eller bi-aktør i oppslaget. I kun seks av oppslagene er han nevnt.

Til sammenligning har rektorene ved de øvrige seks institusjonene samlet sett profilert sin institusjon 37 ganger.

Rektorenes synlighet og tydelighet i riksavisene


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenposten og DN referer mest

Aftenposten og Dagens Næringsliv er de riksavisene som skriver mest om rektorenes budskap. Av 70 artikler med slikt budskap stammer 46 % fra DN og 40 % fra Aftenposten.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjonsdirektør v/Handelshøyskolen BI Janne Log har følgende kommentar til tallene:

- Universitets- og forskningssektoren har aldri vært så viktig for så mange mennesker. Dette skulle tilsi at institusjonene har en bredere allmenn interesse enn mediegjennomslaget tilsier. Dette er en utfordring både for utdannings- og forskningsinstitusjonene, men også for en del av  redaksjonene. 

Om undersøkelsen

Cision Norge har utarbeidet en medieanalyse som viser hvor ofte og hvor tydelig rektorene ved de store utdanningsinstitusjonene i Norge – UiO, BI, NTNU, UiB, UiT og NHH – lykkes i å profilere sin egen institusjon i riksavisene VG, Aftenposten, Dagbladet, Dagens Næringsliv og Dagsavisen.

Undersøkelsen skiller på tydelighet i profileringen, ved å dele inn rektorenes profilering i kategoriene ”hovedaktør”, ”bi-aktør” og ”nevnt”. Videre er de oppslagene der rektorene opptrer i andre roller enn rollen som rektor for sin institusjon, holdt utenfor.

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsdirektør Janne Log, Handelshøyskolen: 4641 0155
Seniormedieanalytiker Anniken Solheim, Cision Norge: 9923 0573

Du kan også se alle nyheter her.