BI-student på OPEC-møte

19. mars 2009

Åsmund Skeie, student ved Handelshøyskolen BI, er invitert til å delta på OPECs fjerde internasjonale fagseminar i Wien, som eneste student fra Norge. Dette er første gang en norsk student har blitt invitert til å delta på et møte i regi av OPEC.

- Jeg er glad for at en student fra BI får muligheten til å delta på OPECs fagseminar. Jeg ønsker Åsmund Skeie god tur og håper han får stort utbytte av seminaret, sier rektor ved handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Skeie tar Executive Master in Energy Management ved Handelshøyskolen BI, og han ser med spenning frem til å delta på fagseminaret 18.-19. mars. Slik utrykker Skeie gleden over å bli valgt:

- Det er veldig gøy. Og ikke minst overraskende! Det er en unik mulighet til å se hvordan et slikt møte fungerer både på den faglige og sosiale arena. Jeg ser virkelig frem til det.

Skeie har et års studiepermisjon etter tre år ved Ambassaden i Khartoum, Sudan. Han synes det er spennende å være student igjen:

- Lærerne viser tydelig at de lever og ånder for det de jobber med. Det er et privilegium å sitte på skolebenken i nettopp disse dager og ha tilgang til lærere med slik fagkompetanse. Jeg har nå en langt bedre forståelse av utviklingen vi er inne i.

Forespørsel fra generalsekretæren

OPEC sendte en invitasjon til Øystein Noreng til å delta på fagseminaret, med et ønske om å velge ut en student til å overvære møtet. Noreng er professor i petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, i tillegg til å være fagansvarlig for Executive Master in Energy Management.

I følge Noreng kommer denne invitasjonen på bakgrunn av at OPEC blant annet har et generelt ønske om bedre faglig kontakt med Norge som en betydelig eksportør av olje og naturgass.

 - OPECs generalsekretær ba meg velge ut en student fra Handelshøyskolen BI innenfor relevante fagområder. Valget falt på Åsmund Skeie student i Executive Master Energy Management, sier Noreng.

 

Tekst: Christina Undli

Du kan også se alle nyheter her.