Dag Jørgen Hveem blir leder av Autorisasjonsnemnda

30. mars 2009

Studierektor Dag Jørgen Hveem ved BI er utnevnt til leder av Autorisasjonsnemnda for finansielle rådgivere.

 

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere ble nylig etablert av FNH, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes forening og Finansforbundet. Autorisasjonsnemnda er ordningens høyeste organ i faglige spørsmål og skal bl.a. godkjenne og kvalitetssikre de løsninger som arbeides frem av Fagrådet, som har det operative fagansvaret.

Hveem forteller at de anslagsvis 5.000 rådgivere må bestå en kunnskapsprøve innen personlig økonomi, makroøkonomi, finansmarkeder, metoder og portefølje, produktgrupper, etikk og rådgivningsprosessen samt regelverk.

Handelshøyskolen BI er sammen med SPAMA leverandør av kurs på disse områdene. I tillegg må en praktisk prøve bestås for å bli såkalt autorisert finansiell rådgiver, og disse må reautoriseres annet hvert år.

Det er de fire eierorganisasjonene som har trukket rammen for autorisasjonsordningen, som etter Hveems oppfatning innebærer et stort skritt i riktig retning for å heve rådgivningskompetansen i næringen. - Samtidig vil det utvilsomt for mange rådgivere være behov for kompetanse langt ut over det autorisasjonsordningen krever, og også her vil BI spille en nøkkelrolle, understreker Hveem.

Du kan også se alle nyheter her.