Lønn i medvind

31. mars 2009

Ferske tall fra Handelshøyskolen BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelse viser at siviløkonomene oppnådde et stort sprang i fast grunnlønn, med en økning på nærmere 10 %. Dette til tross for krisetider og tilbakegang i arbeidsmarkedet.

Dette tilsvarer en økning i grunnlønn fra kr. 360 000 i 2007 til kr. 395 000 i 2008. Inkluderer man overtid og tilleggsytelser som bonus og andre frynsegoder, ligger gjennomsnittslønnen i underkant av kr 450 000.

Ønsker økt sikkerhet

Samtidig sier siviløkonomene nå at jobbsikkerhet spiller en større rolle ved jobbvalg enn tidligere, og at rask karriereutvikling ikke lenger er like viktig som før. Tallene fra undersøkelsen forteller i tillegg at studentene rangerer tema som interessante arbeidsoppgaver, sosialt arbeidsmiljø, relevant jobbinnhold og mulighet for personlig utvikling, høyest ved valg av jobb.

- Det ser ut til at studentene vurderer jobbsikkerhet som viktigere enn før, men det er vanskelig å si om dette skyldes femtidsutsikter i arbeidsmarkedet, da det kommer frem i undersøkelsen at kandidatene nå er like positiv til sine egne fremtidsutsikter som kandidatene i 2007, sier Adriana Jansen som leder Karriereservice ved Handelshøyskolen BI

Jobben i boks

Bachelorstudentene tar telefonen fatt for å søke jobb. 18 % har fått jobb gjennom å kontakte bedriften direkte. Dette er økning på ca. 50 % mot året før. Fremdeles formidles mange jobber gjennom bekjente og eget nettverk, og gjennom rekrutteringsbyrå.

Siviløkonomene benytter seg i større grad enn tidligere av studiestedets karriereservice. Tre ganger så mange benyttet seg av dette tilbudet i 2008 mot 2007. 

- Vi opplever at studenter er mer bevisst på å forberede seg godt gjennom hele jobbsøkerprosessen, de bruker karriereservice til alt fra hjelp med bevisstgjøring til konkrete tilbakemeldinger på CV og søknader, sier Adriana Jansen, leder av karriereservice, Handelshøyskolen BI.

Tekst: Christina Undli

Du kan også se alle nyheter her.