Ny styreleder ved Handelshøyskolen BI

23. mars 2009

Styret ved Handelshøyskolen BI har utnevnt Terje Venold som ny styreleder etter Inge K. Hansen. Hansen fratrer etter endt periode pr. 31. Juli 2009.

Venold er Konsernsjef i Veidekke og  innehar tillitsverv blant annet i Storebrand, NHO, Orkla og Norsk Hydro.

Inge. K Hansen går av som styreleder etter i alt åtte år i BIs styre hvorav tre i lederstolen. – Som medlem av styret og styreleder har jeg fulgt Handelshøyskolen BI gjennom flere sentrale milepæler, sier Hansen. Han fremhever spesielt flyttingen til Nydalen, arbeidet med strategisk plan for perioden 2007 - 2010 og prosessen med å akkreditere BI som vitenskapelig høyskole som interessante prosjekter.

- Det har til tider vært krevende både for styre, ansatte og studenter, men organisasjonen har evnet å utvikle seg i takt med endrede studentbehov og dette er en viktig årsak til at BI i dag er norges nest største utdanningsinstitusjon og med et solid økonomisk fundament. Jeg ønsker ansatte og studenter lykke til videre og takker for mange inspirerende og lærerike år i BIs styre, avslutter Hansen.

Øvrige eksterne styremedlemmer i BIs styre:
Anne K. Kvam
Arild Underdal
Hanne Harlem

Du kan også se alle nyheter her.