BI opplever rekordpågang

21. april 2009

Søkertallene fra Handelshøyskolen BI øker med 7,5 prosent fra i fjor. Det betyr 548 flere søkere. Framgangen er særlig stor på masterstudiene.

Tom Colbjørnsen

- Dette er gledelige tall, sier Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI. Vi hadde jo rekordpågang i 2008 også.

Størst økning på master

Langt flere har søkt om opptak til masterstudier på BI i år enn noen gang tidligere. Økningen fra i fjor er på hele 51 prosent - fra 822 til 1241 søkere. Økningen er størst innen markedsføring (111 %) og innovasjon og entreprenørskap (72 %).

Fortsatt bra interesse for bachelorstudier

I 2008 opplevde Handelshøyskolen BI rekordpågang på sine bachelorstudier. Den gode trenden fortsetter i år. Enkeltprogrammer som entreprenørskap (21%), økonomi og administrasjon (19%) samt markedskommunikasjon (20%) opplever imidlertid en solid økning sammenliknet med i fjor.

- Det er hyggelig at vi også ser en solid økning blant utenlandske søkere både på bachelor og masterstudiene. Dette viser at Handelshøyskolen BI også er attraktive utenfor landets grenser. Størst økning ser vi innen Business Administration (BBA) hvor framgangen er på hele 35 prosent. Dette er det eneste bachelorprogrammet som foregår fullstendig på engelsk. Samlet ser vi en økning på 36 prosent flere utenlandske søkere. Det er særlig programmer som Business og Political Economy på masternivå som får den største pågangen fra utenlandske interessenter.

Positiv trend

BI er inne i en positiv trend og opplevde gode resultater i 2008, både i forhold til rekruttering, utdanning, forskning og forskningsformidling.

- Vi har som mål å kombinere faglig tyngde og relevans på en måte som gjør at vi hevder oss blant de beste handelshøyskolene i Europa. Vi er på rett vei, men en del arbeid gjenstår. Faglige ressurser skal styrkes, undervisning og forskning skal kobles tettere sammen og relasjoner med næringslivet og utlandet skal bygges ytterligere ut, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen i en kommentar til den meget positive utviklingen. 

Søkere 1 år heltid (totalt antall søkere)

       

Campus

2008

2009

% mot 08

Antall

BI Bergen

984

1063

8,0

79

BI Drammen

195

182

-6,7

-13

BI Kristiansand

113

204

80,5

91

BI Stavanger

356

313

-12,1

-43

BI Trondheim

730

802

9,9

72

Handelshøyskolen BI i Oslo, Bachelor

4907

5295

7,9

388

Handelshøyskolen BI i Oslo, Master

822

1241

51,0

419

Grand Total

7343

7891

7,5

548

 

 

Søkere 1 år heltid (totalt antall søkere)

   

2008

2009

% mot 08

Antall

Bachelorstudium Total

6135

6279

2,3

144

Master of Science Program Total

822

1241

51,0

419

 

Søkere 1 år heltid (totalt antall søkere)-Internasjonale studenter

   

2008

2009

% mot 08

Antall

Bachelorstudium Total

265

320

20,8

55

Master of Science Program Total

183

244

33,3

61

 

 

Kontaktinformasjon:

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Janne Mari Log, 4641 0155.

Rektor, Tom Colbjørnsen, 46410448

Du kan også se alle nyheter her.