Nedlasting av musikk og CD-kjøp

20. april 2009

Tall om betalt og gratis nedlasting av musikk og om CD-kjøp er nå tilgjengelig i en ny befolkningsundersøkelse om kulturkonsum i krisetider ved Handelshøyskolen BI.

58 prosent 58 prosent av befolkningen har kjøpt en CD eller flere i perioden mai-november 2008, og de kjøper i snitt 5,1 CD-plater. 50 prosent av 15-20 åringene kjøper  sin musikk via betalt nedlastning og like mange har kjøpt minst èn CD-plate de siste seks månedene. - Det er interessant at de under 20 år kjøper like mye musikk digitalt som i fysisk format, og kanskje overraskende for mange at tenåringer faktisk fremdeles kjøper CD-plater, sier høyskolelektor Audun Molde ved Handelshøyskolen BI

Hvordan forholder CD-kjøpet seg til betalt og gratis nedlasting av musikk? Kjøper storforbrukerne av nedlasting færre eller flere CD-er enn de som ikke benytter nedlasting? Er betalt eller gratis nedlastning mest brukt?

Oversikten under viser hvor stor andel av befolkningen som har benyttet seg av betalt nedlasting av musikk i perioden mai-november 2008 og i snitt hvor mange ganger de har benyttet tjenesten. Gruppen på 15-20 år er skilt ut for å se i hvilken grad de skiller seg ut fra befolkningen for øvrig:

Andel av hele befolkningen (15 år +):                Antall ganger benyttet:

Betalt nedlastning:                       22 %                                       70

Gratis nedlastning:                       17 %                                       86

 

Andel av gruppen 15-20 år:

Betalt nedlastning:                       49 %                                       103

Gratis nedlastning:                       40 %                                         54

- Det er flere som benytter betalt nedlasting enn de som bruker gratis tjenester, både i hele befolkningen og i aldersgruppen 15-20 år. Det er over hundre prosent flere i aldersgruppen 15-20 år som benytter begge typer nedlasting enn i hele befolkningen. De yngste betaler derimot for nesten dobbelt så mange nedlastinger som antall ganger de laster ned gratis. Dette kan tyde på at flere og flere ønsker å betale for musikk som de finner på nettet, sier Molde.

 

Forholdet mellom betalt nedlasting og CD-kjøp

 

I hele befolkningen:                                     Antall CD-er kjøpt:

Benyttet betalt nedlasting:                                   3,4 

Ikke benyttet betalt nedlasting:                           2,8

 

I gruppen 15-20 år:

Benyttet betalt nedlasting:                                   3,1

Ikke benyttet betalt nedlasting:                            2,7

 

De som benytter betalt nedlasting av musikk kjøper noe mer CD-er enn de som ikke benytter betalt nedlasting. Gruppen 15-20 år skiller seg lite fra befolkningen for øvrig.

Forholdet mellom gratis nedlasting og CD-kjøp  

I hele befolkningen:                                            Antall CD-er kjøpt:

Benyttet gratis nedlasting:                                             3,2

Ikke benyttet gratis nedlasting:                                     2,9  

I gruppen 15-20 år:
Benyttet gratis nedlasting:                                             2,6

Ikke benyttet gratis nedlasting:                                     3,6  

 

Blant hele befolkningen er CD-kjøpet noe høyere hos de som benytter gratis nedlasting enn hos de som ikke gjør det, mens i gruppen 15-20 år er det omvendt; gratis-nedlasterne kjøper færre CD-er enn de som ikke laster ned musikk gratis.

 

Forholdet mellom gratis og betalt nedlasting, gruppen 15-20 år

De som har benyttet gratis nedlasting har i snitt betalt for nedlasting av musikk 75 ganger, mot 7 ganger blant de som IKKE har benyttet gratis nedlasting. - Gratis-nedlasterne har også over ti ganger større forbruk av betalt nedlasting enn de som ikke laster ned gratis. Dette bekrefter at selv om CD-salget går ned, så skjønner folk at musikkinnspillinger koster penger, avslutter høyskolelektor Audun Molde.

Kontaktpersoner:


Prosjektleder: førsteamanuensis Anne-Britt Gran: 46410678

Musikkbransjen: høyskolelektor Audun Molde: 97785569

 

Fagmiljøet på Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI har i forbindelse med forskningsprosjektet ”Kulturkonsum i krisetider” gjennomført en stor befolkningsundersøkelse for å finne svar på hvordan kulturkonsumet arter seg i krisetider. Undersøkelsen omfatter kulturtilbud som kino-, scene-, konsert-, festival- og utstillingsbesøk og kjøp av bøker, spill, musikk, film og kunstverk, samt betalt og gratis nedlasting av musikk, film og TV-serier. Studien gjentas i mai 2009 for å følge utviklingen. Prosjektleder er førsteamanuensis Anne-Britt Gran.

Undersøkelsen tar ikke for seg streamingtjenester som Spotify og lignende

Teknisk om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Perduco AS. Datainnsamlingen er gjort på telefon (CATI) i perioden 14. til 28. november 2008. Utvalget kan defineres som et kvoteutvalg. Det er kvotert inn minst 100 i hvert fylke, noe som gir fylkessammenlignbare tall. Resultatene er vektet i henhold til geografisk fordeling, samt i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. Undersøkelsen har 1901 respondenter som er 15 år eller eldre, dvs. at barn og ungdom under 15 år ikke er representert i utvalget. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 1,0 og +/- 2,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene avhengig av prosentresultatenes størrelse. Usikkerheten er størst ved prosentresultat på 50 % - 50 % og minst ved prosentresultat på 5 % - 95 %.

Se tidligere pressemelding (23.03.09) om kulturkonsum i krisetider.

Du kan også se alle nyheter her.