Nostalgi og monopol

19. mai 2009

Rektor Tom Colbjørnsen kommenterer reportasjen om NHH-kullet fra 1983, som sto på trykk 16. mai, i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Det påstås at nostalgi skal være noe man får mer sans for med årene. Påstanden finner næring i lørdagens utgave av Dagens Næringsliv.

Der har redaktør Amund Djuve satt av hele ti sider til å mimre om sin egen studietid ved NHH, og til å framheve hvor godt hans eget studentkull har gjort det senere i livet. Reportasjen gir liten grunn til tvil: Djuve og hans venner fra ”The Class of 1983” har gjort det svært godt. NHH får sin del av æren, og det er sikkert vel fortjent.

Gir det å studere på NHH samme fortrinn i dag? Neppe. NHH er riktignok fortsatt en svært god skole, og den er kjent for sitt gode studiemiljø. Allikevel er situasjonen ganske annerledes sammenlignet med 1983. Da nøt NHH mange av monopolistens fordeler, fordeler som studentene dro nytte av i sine senere karrierer.

Arbeidsgiverne var mer prisgitt å måtte velge personer med NHH-bakgrunn. Det var selgers marked. I dag er situasjonen annerledes. Ti skoler tilbyr siviløkonomutdanning i Norge. Studentene forholder seg mer og mer til et internasjonalt utdanningsmarked. Arbeidsgiverne har flere å velge mellom. Konkurransen skolene imellom er blitt mer likeverdig.

Når Dagens Næringsliv skal lage en ny reportasje om 25 år om hvordan det har gått med dagens studentkull, må nok avisen være forberedt på å sette av enda flere sider. Da blir det nemlig mange flere skoler enn NHH som kan presentere suksessrike studentkull.

Tom Colbjørnsen
Rektor ved Handelshøyskolen BI

 

Innlegget står på trykk i Dagens Næringsliv, 20. mai 2009, side 4

Du kan også se alle nyheter her.