BI åpner forskningssenter i helseledelse

27. mai 2009

Handelshøyskolen BI har etablert Senter for ledelse og organisering i helsesektoren i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Senter for ledelse og organisering i helsesektoren ved BI ble formelt åpnet mandag 25. mai med et fagseminar.

- Målsetningen til forskningssenteret er å være en ledende nasjonal leverandør av forskningsbasert kunnskap knyttet til forvaltning, organisering og ledelse av helsetjenesten. Forskningssentret vil trekke på ressurser fra de flere av BIs forskningsinstitutter, forteller førsteamanuensis Egil Marstein, som er leder for Senter for ledelse og organisering i helsesektoren.

Samlet sett er helsevesen Norges største arbeidsplass og Norge bruker ca 9 % av bruttonasjonalproduktet på helsevesenet.  – Sektoren står overfor mange og krevende styringsutfordringer. BI ser det som sin samfunnsrolle å bidra med aktuell forskning og utvikling av kompetanse i helsesektoren, forteller Marstein.
Forskningssentret har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.  I dette samarbeidet inngår blant annet en avtale om kunnskapsutveksling hvor Kunnskapssenteret skal ha en forsker i en deltidsstilling ved Handelshøyskolen BI.  Denne personen vil arbeide med forskning og utvikling av blant annet masterprogrammer.

- Gjennom samarbeidet med Kunnskapssenteret, vil vi også arbeide målrettet med å formalisere internasjonale kunnskapsnettverk innen helsepolitikk, organisasjon og ledelse, avslutter Marstein.
Studieprogrammer innen helseledelse

Handelshøyskolen BI tilbyr følgende kurs innen helseledelse:

 Masterprogram   Intensivkurs
Ledelse i klinikken Intensivkurs i helseledelse  
Omstilling i helseforetak      

Kontaktinformasjon:

Førsteamanuensis Egil Marstein telefon 4641 0090
Direktør BI Bedriftsprogrammer offentlig sektor Morten Fjeldstad telefon 4641 0093

Du kan også se alle nyheter her.