Hjelp, det er eksamen

13. mai 2009

I løpet av mai og juni skal over 80 000 eksamener avvikles på Handelshøyskolen BI. Mange har kjent på panikken siden januar. Sju prosent av de som kommer til Studenthelsetjenesten har eksamensangst.

- Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som opplever eksamensangst. Hos Studenthelsetjenesten til SiO registrerer vi at studenter henvender seg med eksamensangst hele året, ikke bare like før eksamen. I løpet av 2008 oppga 20 prosent av de som henvendte seg til oss at de hadde studierelaterte problemer, mens 7 prosent oppga eksamensangst som viktigste årsak for sin henvendelse, forteller sjefpsykolog Rigmor Mogaard ved Studenthelsetjenesten til SiO. 

Kurs mot eksamensangst

Årlig arrangerer Studenthelsetjenesten kurs for studenter med eksamensangst. Oppfordringen fra Studenthelsetjenesten er å komme så tidlige som mulig i semesteret. På den måten får de tid til å jobbe med problemet sitt før eksamensperioden starter. 

- Eksamensangst er en form for prestasjonsangst. Når den blir for sterk vil den kunne hemme eksamensarbeidet, særlig i forkant av selve eksamen. Studenten kan også bli redd for å få panikk under selve eksamen, ’angst for angsten’, og mange får derfor tendens til å unngå eller utsette eksamen.  Dette mønstret forsterker gjerne eksamensangsten, forklarer Mogaard. 

Mange kan også oppleve kaldsvetting, kvalme og oppkast. – Dersom disse følelsene tar overhånd og hindrer deg i konsentrasjon om eksamensarbeidet er dette også en form for eksamensangst. Det går gjerne over når eksamen er over, men for noen har det en tendens til å gjenta seg – noen har eksamensangst helt fra starten av semesteret, forklarer sjefpsykologen.

I eksamensangstgruppene arbeides det med å bryte unngåelsesmønstret, studenten må ta en prøveeksamen, og det arbeides med å styrke studentens mestringstro.

BI tar problematikken på alvor

Handelshøyskolen BI, som er Norges nest største utdanningsinstitusjon, vil i løpet av mai og juni avvikle over 80 000 eksamener fordelt på BI’s 6 ulike studiesteder. Leder for Studentvelferd ved BI, Trude Tanum, mener BI har en aktiv holdning til å gi studentene tips og råd i forhold til å takle utfordringene knyttet til eksamen. 

- De ulike tilbudene som finnes, både gjennom SiO og Studentpresten på BI, er lavterskeltilbud for studenter som trenger hjelp eller råd. Utfordringen ligger i å skape mer åpenhet rundt temaet, slik at de som trenger hjelp får det, sier hun. 

Hyppige innleveringer gir mestringsfølelse

BIs eksamensform består av mange innleveringer gjennom semesteret og flere mindre deleksamener. Dette skiller BI fra mange andre studiesteder som kun gjennomfører én stor eksamen hvert semester. 

- Jeg tror BIs eksamensform bidrar til en større mestringsfølelse i forhold til eksamenssituasjonen, noe som igjen kan reduserer prestasjonspresset for studentene, sier Tanum. 

Fakta om BIs eksamensavviklinger: 

  • 80 619 eksamenssavviklinger
  •  
  • 22 126 studenter ved BI vårsemesteret
  • 38 000 skriftlige eksamensavviklinger i Oslo
  • Eksamenene avlegges ved våre 6 ulike studiesteder, ved 40 andre steder rundt om i Norge, samt på 32 ulike steder i utlandet
  • 5606 påmeldte kandidater til eksamen innen Forbukeradferd (desidert største eksamensavvikling på én dag hos BI)
Du kan også se alle nyheter her.