Kulturkonsum i krisetider – Nedlasting av film og TV-serier

25. mai 2009

Tall om DVD-konsum, betalt og gratis nedlasting av film og TV-serier er nå tilgjengelig i en ny befolkningsundersøkelse om kulturkonsum i krisetider ved Handelshøyskolen BI.

55 prosent av befolkningen har kjøpt en DVD eller flere i perioden mai-november 2008, og disse kjøper i snitt 6,6 DVD-er. 69 prosent av de mellom 15 og 29 år har kjøpt DVD i samme periode.

Hvordan forholder DVD-kjøpet seg til betalt og gratis nedlasting av film? Kjøper storforbrukerne av nedlasting færre eller flere DVD-er enn de som ikke benytter nedlasting? Er betalt eller gratis nedlastning mest brukt?

Oversikten under viser hvor stor andel av befolkningen som har benyttet seg av betalt eller gratis nedlasting av film og TV-serier i perioden mai-november 2008 og i snitt hvor mange ganger de har benyttet tjenesten. Gruppen på 15-29 år er skilt ut for å se i hvilken grad de skiller seg ut fra befolkningen for øvrig:

Andel av hele befolkningen (15 år +):  Antall ganger benyttet:
Betalt nedlastning: 13% 24
Gratis nedlastning:  12%  24

   

Andel av hele befolkningen (15 -29år):  Antall ganger benyttet:
Betalt nedlastning: 36% 31
Gratis nedlastning:  29%  32

Det er en betydelig større andel i aldersgruppen 15-29 år som benytter begge typer nedlasting enn i aldersgruppen 30 år og eldre.

- Tallene viser at de som laster ned film og TV-serier fra nettet er en forholdsvis liten gruppe, bestående hovedsakelig av yngre forbrukere, men en gruppe som til gjengjeld konsumerer svært mye. Det er overraskende at så mange oppgir et så høyt konsum av film og TV-serier i form av betalt nedlastning. Tilbudet av slike tjenester er fortsatt ganske begrenset og de representerer kun marginale inntekter for bransjen sammenlignet med for eksempel DVD markedet, sier førstelektor Terje Gaustad.

Forholdet mellom DVD-kjøp og nedlasting:

Gruppen 15-29 år:    Antall DVD-er kjøpt
Benyttet betalt nedlasting:      7,4
Ikke benyttet betalt nedlasting: 7,0
Benyttet gratis nedlasting:   6,7
Ikke benyttet gratis nedlasting:  7,1

Det er ingen betydelige forskjeller i antall DVD-kjøp mellom de DVD-kjøperne som også laster ned fra nettet og de som ikke gjør det..

- De som laster ned representerer storkonsumentene i hjemmevideomarkedet. Det er derfor interessant å se at denne gruppen ikke kjøper flere DVDer enn andre DVD-kjøpere. De laster ned mer enn fire ganger så som de kjøper på DVD, og når over halvparten av dette oppgis å være betalt nedlastning burde dette vært en ikke ubetydelig inntektskilde for bransjen. Men slik er det altså ikke, så det ser ut til at bransjen ikke klarer å materialisere det inntektspotensialet som burde ligge hos storkonsumentene. Det igjen befester oppfatningen av hvor vanskelig det er å generere inntekter basert på innholdsprodukter gjennom internett, samt hvilke utfordringer bransjen står overfor når en stadig større del av hjemmevideomarkedet migrerer over til internett, sier Terje Gaustad.

Forholdet mellom gratis og betalt nedlasting, gruppen 15-29 år
Gruppen som har benyttet gratis nedlasting (29 prosent) har i snitt betalt for nedlasting av film og TV-serier 28 ganger, mot 1,7 ganger blant de som IKKE har benyttet gratis nedlasting. - Gratisnedlasterne har altså over seksten ganger større forbruk av betalt nedlasting enn de som ikke laster ned gratis.

- Den sterke sammenhengen mellom de som oppgir bruk av gratis og betalt nedlastning bekrefter at det i stor grad er samme gruppe konsumenter som benytter seg av begge metodene. Det burde gi bransjen et visst håp om at gratis nedlastning kan konverteres til betalt nedlastning når betalingstjenestene blir bedre utbygd og dersom man greier å etablere en viss håndhevning av opphavsretten på internett, sier Terje Gaustad.

Kontaktpersoner:
Filmbransjen: Førstelektor Terje Gaustad: 21649550
Prosjektleder: Professor Anne-Britt Gran: 46410678

Om undersøkelsen
Fagmiljøet på Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI har i forbindelse med forskningsprosjektet ”Kulturkonsum i krisetider” gjennomført en stor befolkningsundersøkelse for å finne svar på hvordan kulturkonsumet arter seg i krisetider. Undersøkelsen omfatter kulturtilbud som kino-, scene-, konsert-, festival- og utstillingsbesøk og kjøp av bøker, spill, musikk, film og kunstverk, samt betalt og gratis nedlasting av musikk, film og TV-serier. Studien gjentas i mai 2009 for å følge utviklingen. Prosjektleder er professor Anne-Britt Gran.

Undersøkelsen tar ikke for seg streamingtjenester som Spotify og lignende

Teknisk om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Perduco AS. Datainnsamlingen er gjort på telefon (CATI) i perioden 14. til 28. november 2008. Utvalget kan defineres som et kvoteutvalg. Det er kvotert inn minst 100 i hvert fylke, noe som gir fylkessammenlignbare tall. Resultatene er vektet i henhold til geografisk fordeling, samt i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. Undersøkelsen har 1901 respondenter som er 15 år eller eldre, dvs. at barn og ungdom under 15 år ikke er representert i utvalget. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 1,0 og +/- 2,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene avhengig av prosentresultatenes størrelse. Usikkerheten er størst ved prosentresultat på 50 % - 50 % og minst ved prosentresultat på 5 % - 95 %.

Du kan også se alle nyheter her.