Mot en annerledes framtid

25. mai 2009

Handelshøyskolen BI uteksaminerer om kort tid det første avgangskullet innenfor entreprenørskap – både på bachelor- og masternivå. BI markerte anledningen 20. mai.

Det er ingen tvil om at avgangsstudentene innen entreprenørskap på BI går en annerledes framtid i møte fra sommeren. Med kofferten full av verktøy for hvordan man skal lykkes med prosessen fra idé til kommersiell suksess er grunnlaget lagt for hvordan de skal delta i fremtidsskapningen. Enten man befinner seg i vanskelige tider som nå – eller under mer normale tider. 

- Det er nettopp i krisetider det skapes åpninger for nye bedrifter, forretningsmodeller og produkter. Kriser kan være gode tider for entreprenører og innovatører, fordi det trengs personer som har kompetanse og mot til å gå opp nye veier. Men også under mer normale tider øker behovet for nyskapning. Stadig flere virksomheter må bygge sine konkurransefortrinn på evnen til å være først ute, uttaler rektor Tom Colbjørnsen i anledning av arrangementet. 

Han ser ingen motsetningsforhold til det å være innovatør og skolert.

- Fordelen med utdanningen er at de lærer noe om det økonomiske systemet de skal inn i. De kommende gründerne får innblikk i økonomiske og andre forhold de må beherske for å lykkes, avslutter han. 

Fire utvalgte studenter, fra henholdsvis bachelor- og masteravdelingen, fikk en unik mulighet til å synliggjøre sine innovative idéer og kompetanse denne onsdagen. Rundt 130 personer fra næringslivet, studenter og BI-ansatte var påmeldt til arrangementet. I tillegg til disse studentpresentasjonene hadde BI Karriereservice fått Johan H. Andresen, Jr., fra Ferd som et aktuelt trekkplaster. Andresen satser for tiden stort på samfunnsansvarlige gründere og investeringer, og holdt et spennende foredrag om sosialt entreprenørskap.  

BIs nyutdannede gründere

BIs første nyutdannede gründere: F.v.: Ole Erik Heggdalsvik, Sindre Kristiansen, Ine Hope Karlsen, Vedrana Jez og Sebastian Adams.

Studentpresentasjonene ble holdt av:

·         Ine Hope Karlsen, Bachelor - "Hjelp til selvhjelp - Satsning på entreprenørskap gjennom mikrokreditt"

·         Vedrana Jez, Master - "Is there opening for disruptive innovation in Business Intelligence markets?"

·         Sindre Kristiansen, Bachelor - "Nordisk Mat"

·         Sebastian Adams og Ole Erik Heggdalsvik, Master - "Integrating users into new venture creation"

Du kan også se alle nyheter her.