Faglig påfyll gir økt jobbtilfredshet

18. juni 2009

Bedrifter som gir sine ansatte økt kompetanse i form av etter- og videreutdanning får de mest fornøyde medarbeiderne. Det viser en arbeidsmarkedsundersøkelse fra Handelshøyskolen BI.

Høyest tilfredshet er det for MBA-kandidatene. 90 prosent av disse svarer at jobbtilfredsheten økte i stor eller meget stor grad etter graduering. For etter- og videreutdannings programmene samlet svarer 60 prosent at de er mer tilfredse etter endt studium. 

Glenn Ruud, studiedirektør ved BI- Det er flere grunner til at videreutdanning gir tilfredshetsøkning, men den viktigste er at man gjennom videreutdanning tilegner seg ny kompetanse som igjen åpner nye dører. Dette kan være av særlig betydning i en tid der det for mange bedrifter er behov for å tenke nytt. For krevende lederprogram, som MBA, er økningen kraftigere enn for videreutdanning av lavere grad, noe som reflekterer at de kvalifiserer for mer interessante utfordringer, sier Glenn Ruud som er studiedirektør for etter- og videreutdanning ved Handelshøyskolen BI. 

Ingen ledertype

Tone Sejnæs Eilertsen sier seg helt enig med konklusjonen fra arbeidsmarkedsundersøkelsen. Hun jobber i dag som leder for Analyse i Produkt Underwriting for Gjensidige. En stilling hun aldri ville ha vurdert å søke på før hun tok videreutdanning ved BI.  

- Dette med jobbtilfredshet går i perioder. Etter flere år i arbeidslivet kom jeg til et punkt hvor jeg ønsket nye utfordringer. Jeg ønsket mer påfyll av teori og egenutvikling og søkte meg til et spennende Master of management program - Samspill og ledelse. Etter det bare ”ballet det på seg” med programmene ”Ledelse: Makt og mening” og ”Strategisk ledelse”, forteller Eilertsen som dermed fullførte mastergraden sin samtidig som hun jobbet som produktanalytiker for Gjensidige. 

- Det var selvfølgelig slitsomt underveis, men kursene var tilrettelagt for å kombinere med jobben og arbeidsgiver er veldig fleksibel for at vi skal få det til. En positiv bieffekt for meg var at jeg ble mer bevisst på hvilket potensial jeg har. Jeg så aldri på meg selv som en ledertype, så det er helt klart at Master of management studiene åpnet nye tanker og muligheter for meg, fortsetter Eilertsen som i løpet av studiene fikk en lederstilling hos Gjensidige. 

Karriereplan

Per-Espen Magnussen, HR direktør i Gjensidige, forteller at ca 1500 av de ansatte deltok på ulike interne etterutdanningstilbud i fjor, f eks medarbeiderprogram, lederutviklingsprogram med blant annet forelesere fra BI. I tillegg deltok ca 300 ansatte på eksterne, studiepoenggivende kurs og program. Gjensidige tilbyr både individuelle støtteordninger og bedriftskurs. 

 – Det er en bevisst satsing fra vår side. Grunnen er at vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, slik at vi tiltrekker oss og beholder dyktige medarbeidere. En tidligere studie hos oss viste at både de som fikk studietilbud og de som ikke fikk det (men visste at bedriften hadde det) økte sin affektive forpliktelse, forklarer han. 

Gjensidige gjennomfører årlig en personaltilfredshetsundersøkelse som samsvarer godt med BIs arbeidsmarkedsundersøkelse for etter- og videreutdanning.  

- I Gjensidiges årlige personaltilfredshetsundersøkelse ser vi at tilfredsheten er høyest hos gruppen som har deltatt på kurs og/eller større studieprogrammer. De gangene vi kan oppleve misnøye knyttet til videreutdanning, er når medarbeideren ikke opplever at arbeidsoppgavene endrer seg i ettertid. Derfor må lederen lage en klar karriere- og oppfølgingsplan for deltakeren på et studium før støtte til studiet kan innvilges, avslutter han. 

Sju av 10 lojale mot arbeidsgiver

Basert på undersøkelsen vil den økte kompetansen komme Gjensidige og andre arbeidsgivere til gode også. Ca sju av 10 som tar en årsenhet eller en bachelor of management ved siden av jobb svarer at de fortsatt jobber for samme arbeidsgiver. Når det gjelder MBA- og Master of management studenter er det noen færre som blir værende hos samme arbeidsgiver. 

Fakta

Undersøkelsen ble sendt ut til 660 etter- og videreutdanningsstudenter fra Handelshøyskolen BI som ble ferdig med utdanningen i løpet av 2008

278 besvarte undersøkelsen (42%)

Du kan også se alle nyheter her.