Ledere må tenke nytt

19. juni 2009

Antall søkere til Master of Management ved BI øker med 11 % fra i fjor. - Jeg synes det er bra at bedriftene satser på etter og videreutdanning enten det gjøres for å styrke kompetansen i egen bedrift eller gjennom sluttpakker, sier rektor Tom Colbjørnsen.

Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI- Det er særlig gledelig at bedriftene synes å se verdien av å satse på etter- og videreutdanning innen ledelse. Lederkompetansen i arbeidsstyrken vil nemlig ha mye å si for bedriftenes og dermed også nasjonens evne til å komme styrket ut av den økonomiske krisen.  Skuer vi en del år fram i tid er det nemlig knapphet på arbeidskraft som kommer til å bli den store utfordringen, uttaler Colbjørnsen. 

- Vi ser en økende trend i at bedrifter som har vært igjennom en omorganisering ønsker å styrke de ansattes kompetanse ved å tilby etterutdanning hos oss kombinert med jobb. Mye tyder også på at bedrifter tilbyr etterutdanning som en del av bedriftens sluttpakker til sine ansatte. Begge alternativene bidrar til å styrke bedriftens omdømme og de medarbeidernes som får bli får en ekstra motivasjonsfaktor, utdyper Tom Colbjørnsen.  

Endringsledelse årets "vinner"

Master of Management er en fleksibel studiemodell for personer i jobb. Man kan bygge opp graden i eget tempo og velge fra en bred portefølje av Master of Management programmer.  

- Porteføljen av Master of Management programmer har blitt bredere. Samtidig ser vi også at enkeltprogrammer blir stadig mer populære. I år er det i tillegg to hovedkategorier som utpeker seg som særlig populære. Programmene Consulting, Ledelse; makt og mening og Samspill og opplever alle en god økning sammenlignet med i fjor. Dette er programmer som går innunder noe mykere fagområder med forankringer innen organisasjonspsykologi og ledelsesstrategier, forklarer Glenn Ruud, studiedirektør for etter- og videreutdanning ved BI. 

Fagområder innen endringsledelse og nyskapning viser seg også å være særlig populære i år. Programmene Nyskapning og Kommersialisering, Endringsledelse og Strategisk forretningsutvikling har dobbelt så mange søkere i år som i fjor.

- En økning i samtlige programmer innenfor disse to sjangrene kan tyde på at mange velger å se på nye ledelsesstrategier. Det er særlig i omorganiseringsperioder man ofte trenger å tenke nytt og eventuelt endre strategi. Da kan denne type studier være særlig nyttige, avslutter Ruud.

Du kan også se alle nyheter her.