"Alle" vil bli mentor

15. juni 2009

Aldri før har pågangen fra næringslivet vært større til BIs mentorprogram. Til 39 studenter ved Handelshøyskolen BI meldte det seg i år 120 mentorkandidater fra næringslivet – en dobling fra i fjor.

Adriana Jansen ved Karriereservice- Siden oppstarten i 2000 har vi alltid fått gode mentorer, men vi har måttet jobbe mer aktivt for å få nok kandidater. I år har vi for første gang rekruttert mentorer til våre to mentorprogrammer samtidig og det flommet på med søknader. Flere mentorer har vært så fornøyde at de har søkt på nytt. Interessen er så stor at vi må takke nei til over halvparten, sier Adriana Jansen, ved Karriereservice på Handelshøyskolen BI. Hun understreker imidlertid at mange av disse kan få en ny sjanse senere. 

- Vi sier ikke bare nei til gode mentorkandidater. Det kan være mange grunner for hvorfor noen er valgt fremfor andre. Det som er avgjørende for hvem vi har valgt er matchingen opp mot studentene, utdyper Jansen. 

Nettverking

Mentorene virker nokså samstemte i årsaken til å at de velger å bruke tiden sin på dagens BI studenter. Faglig påfyll, oppdatert informasjon, kontakt med en annen generasjon, nytt nettverk og å få lov til å bidra med til bevisstgjøring og ansvarliggjøring nevnes av flere. Noen mentorer synes det er spesielt interessant å delta i det internasjonale mentorprogram for masterstudenter – da kommer de inn i et internasjonalt miljø med både norske og internasjonale studenter fra mange ulike land.

Gode relasjoner

Programmet legger stor vekt på kombinasjonen mellom teori og praksis. I tillegg til fokuset på adeptens personlige utvikling, innebærer ordningen felles samlinger og nettverksgrupper.  

Kjemi mellom mentor og adept er imidlertid det viktigste. Det legges ned mye tid i å finne riktige sammensetninger i forhold til adeptens utdanning, planer og interesseområder. – Erfaringsmessig varer kontakten mellom mentor og adept utover selve programmet, og mange knytter lange og gode relasjoner. Disse tilbakemeldingene forteller oss at mentorprogrammene er vellykket, avslutter Jansen.

Du kan også se alle nyheter her.