34 prosent flere masterstudenter på BI

12. august 2009

Stadig flere ønsker å ta en master ved Handelshøyskolen BI. 12. august var det studiestart ved BI, og årets opptakstall viser en økning for masterstudiene på 34 prosent.

Rektor Tom Colbjørnsen- Det er positivt at så mange ønsker å ta en master, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. I følge SSB vil samfunnets behov for arbeidskraft med høyere utdanning innen fagområdet økonomi og administrasjon vokse sterkt. Studentene gjør derfor et klokt valg når de tar en master ved BI.

Marketing opp 78 prosent

Alle Master of Sience programmene på BI har en økning i opptaket. Størst økningen er det på programmet Marketing (78 prosent). Andre populære masterprogrammer er Political Economy (40 prosent),        Innovation end Entreprenurship (32 prosent) og International Marketing and management (31 prosent)

Halvparten uten BI bakgrunn

Femti prosent av 1. års masterstudenter på BI kommer med en bachelor fra en annen utdanningsinstitusjon. Flest eksterne søkere kommer fra Høgskolen i Oslo, Universitetet i Oslo (UiO), Norges Handelshøyskole (NHH) og Høgskolen I Bodø. 

Positiv vekst totalt

Aldri før har BI mottatt over 4000 nye bachelor- og masterstudenter. Antallet tilsvarer en samlet økning på 2,2 prosent fordelt på de ulike studiestedene. Størst økning oppnår BI Kristiansand med en studievekst på hele 33 prosent (fra 78 til 104 nye studenter).  

Aksepter heltid, per 11 August

Campus

Høst 2008

Høst 2009

% mot 08

Antall

BI Bergen

545

550

0,9

5

BI Drammen

127

120

-5,5

-7

BI Kristiansand

78

104

33,3

26

BI Stavanger

199

191

-4,0

-8

BI Trondheim

407

432

6,1

25

Handelshøyskolen BI i Oslo, Bachelor

2100

2071

-1,4

-29

Handelshøyskolen BI i Oslo, Master

427

574

34,4

147

Grand Total

3956

4042

2,2

86

Du kan også se alle nyheter her.