Gode lønnsutsikter for siviløkonomene

28. august 2009

Siviløkonomstudenter som ble uteksaminert fra BI i 2007 tjente i snitt 400 000 i begynnerlønn. Samme år kunne avgangskullet fra 1999 innkassere en årslønn på 620 000.

Utbytte etter åtte år i arbeidsmarkedet tilsvarer en lønnsvekst på 55 prosent.

Rektor Tom ColbjørnsenSiviløkonomstudiet har i over 25 år vært BIs flaggskip. I følge rektor Tom Colbjørnsen er det studiet for dem som har både store ambisjoner og liker krevende faglig utfordringer.

- Den gode lønnsveksten reflekterer stor etterspørsel etter denne allsidige kompetansen. Det er svært motiverte studenter som begynner på dette studiet og det er derfor ikke overraskende at de har suksess i arbeidslivet, sier Colbjørnsen. 

48 prosent lønnsøkning for bachelor

Bachelor-gruppen i undersøkelsen kan også vise til solide lønnsutsikter etter åtte år i arbeidslivet. Mens avgangskullene innen bachelor i 2007 i snitt tjente 351 000 i begynnerlønn, oppnådde de som ble uteksaminert med lignende studiebakgrunn i 1999 520 000 i årslønn samme år. Det utgjør en lønnsvekst på 48 prosent. 

Fakta

Tallene er hentet fra Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt til 16628 aktive medlemmer av BI Alumni med termin 1998-2007. 3968 besvarte undersøkelsen (24 % svarprosent). 

BI Alumni er et nettverk for de som har en bachelor-/mastergrad fra BI. BI Alumni har i dag over 18 000 aktiverte medlemmer og er et ressurssenter for nettverksbygging, faglig oppdatering, karriereutvikling og livslang læring. Les mer på www.bi.no/alumni.

Du kan også se alle nyheter her.