Økt gjennomslag for rektorene i media

31. august 2009

Rektorene ved flere av de store utdanningsinstitusjonene i landet får mer spalteplass i mediene i årets første halvår sammenlignet med i fjor.

Kommunikasjonsdirektør Janne Log håper dette vil være en varig trend som vil gi rektorene ved de største universitetene og høyskolene større gjennomslagskraft i spørsmål som omhandler utdanning.

Kommunikasjonsdirektør Janne Log- Samtlige medier bruker i økende grad forskere som ekspertreferanser. Og nå øker altså rektorenes medie-gjennomslag. Til tross for dette er det ingen av partiene som har løftet politikk for høyere utdanning inn i valgkampen så langt. Dette er skuffende, sier Janne Log, kommunikasjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI. - For eksempel forsøker Studentorganisasjonene på Handelshøyskolen BI å løfte dagens studiestøttesystem uten en gang å få til en dialog med politikerne.

- Medias fokus påvirker som kjent politikerne. Log håper derfor at rektorenes mediegjennomslag vil bidra til å sette høyere utdanningspolitikk og studiefinansiering for studentene på agendaen.

Infopaq har foretatt en evaluering av rektorenes synlighet ved Handelshøyskolen BI, UIO, UIB, UiT, NTNU og NHH for å gi svar på hvem som har størst mediegjennomslag.

Det viser seg at det fortsatt er rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI som best profilerer sin utdanningsinstitusjon i mediene. Og dette er tiltross for nyvalg av rektor ved landets største universitet. I første halvår profilerte Colbjørnsen BI 35 ganger, og i halvparten av oppslagene fremstår han som hovedaktør. Rektoren uttaler seg først og fremst om lederlønninger, søknadstall, internasjonale rankinger og mobbing.

- Analysen av rektorenes opptreden i årets første halvår viser at Colbjørnsen er vesentlig oftere i media og har en mer sentral rolle i oppslagene, sammenliknet med de andre rektorene. Han får god uttelling for sin posisjonering ved å være fast gjesteskribent, men også når disse holdes utenfor analysematerialet er han mer profilert enn de øvrige rektorene, sier Anniken Solheim, senior medieanalytiker i Infopaq.

Du kan også se alle nyheter her.