Økt kunnskap sikrer jobb

17. august 2009

Flere bunkrer opp med etterutdanning for å gjøre seg mer attraktive i et vanskelig jobbmarked. Handelshøyskolen BI har flere søkere til sine etterutdanningsstudier.

Aftenposten har gjennomført en studie hvor 19 prosent svarer at de ville ha tatt videre- eller etterutdanning hvis de mistet jobben. Undersøkelsen ble laget av Respons Analyse blant et representativt utvalg på 673 yrkesaktive personer i juni i år.

Handelshøyskolen BI har fått en noe større bunke søkere til etterutdanningsstudiene i høst sammenlignet med i fjor. Antal søkere til halvårsprogrammene har foreløpig økt fra 401 til 433 søkere, søkere til årsenheter fra 367 til 399 personer.

Kristin Dahl, studiesjef for BI nett- og deltidsstudier sier til Aftenposten at søkertallene vil fortsette å øke fremover mot studiestart i begynnelsen av oktober, fordi BI har løpende opptak til disse studiene. - Blant studentene våre på etterutdanningsstudiene får rundt 75 prosent utdanningen sponset av arbeidsgiver. Det er mulig dette endrer seg nå, men vi har likevel ikke opplved noen form for nedgang, tvert imot ser vi en liten økning, sier Dahl.

Du kan også se alle nyheter her.