Utdanning i kulturens økonomi

3. august 2009

Handelshøyskolen BI starter i samarbeid med Nordisk Film & TV og Nationaltheatret skreddersydd utdanning for produksjonsledere i kulturlivet.

Målet er å utvikle en ny generasjon produksjonsledere for medie-, teater-opera-, event- og showbransjen.

Kulturbransjene har gjennom de siste årene blitt stadig mer profesjonelle. Det er ikke lenger nok å forstå de tekniske, kunstneriske og kreative prosessene. Lederne må se dette i sammenheng med økonomi og ledelse.

Etterlengtet utdanningstilbud

 

- Utdanningstilbudet for produksjonsledelse har i alle år vært magert i Norge. Rekrutteringen har ofte skjedd tilfeldig og blitt basert på "learning by doing". Etterspørselen etter kvalifiserte produksjonsledere er stort i et land som produserer uvanlige mange oppsetninger i forhold til folketallet. Det skreddersydde utdanningstilbudet svarer derfor godt til det behovet bransjen trenger, sier administrerende direktør i Nordisk Film & TV, Stein-Roger Bull.

Selve produksjonsprosessen innen film, TV og scenekunst omfatter realiseringen av prosjektene. Dette er en ømfintlig prosess hvor gjennomføringsmåten er helt avgjørende for kvaliteten og verdien av sluttproduktet. Usikkerheten er stor i det produksjonen i stor grad består av kreative prosesser og prestasjoner.

- Sceneproduksjoner i Norge øker i antall, både for de frie gruppene og i de mer etablerte miljøene. Det stilles større krav til kostnadsbesparelse og effektivitet, og behovet for kvalifisert ledelse til denne typen produksjoner tvinger seg frem. Inntil nå har teaterprodusentutdannelsen foregått i utlandet. Det er på høy tid at vi får et tilbud som kan møte det økende kravet som stilles til god planlegging, budsjettstyring og gjennomføring av teater-, opera- og danseproduksjoner på våre scener, sier Kirsti Holm-Glad i Nationaltheatret.

Ledelse av film, TV og sceneproduksjon

Ledelse av film, TV og sceneproduksjon gir deg et skreddersydd fundament med fokus på økonomistyring, prosjektorganisasjon og ledelse samt kommunikasjon og forhandlingsteknikk. Teorien blir gjennomgått i en bransjespesifikk ramme.

- Programmet har en praktisk vinkling som gjør at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben. sier fagansvarlig og førstelektor Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI. Den praktiske vinklingen ivaretas gjennom case arbeid. I arbeidet med casene blir man stilt overfor simulering av sentrale problemstillinger som en produksjonsleder vil møte. Kandidatene vil tydelig se hvordan teorien kommer til praktisk nytte, og man får innsikt i og oversikt over produksjonsprosessene innen film, TV og scenekunst. I casearbeidet vil vi samarbeide med noen av bransjens beste produsenter og produksjonsledere, fremholder Gaustad.

Programmet inngår i BIs lederutdanningstilbud og gjennomføres som deltidsstudium på en måte som er tilpasset de som er i jobb. Oppstart blir i november 2009. Det gir 30 studiepoeng og kan tas frittstående eller inngå i BIs Bachelor of Management grad.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Kjersti Hatlevoll ved BI Corporate tlf 4641 0035

Fagansvarlig og førstelektor Terje Gaustad tlf 4641 0454

Administrerende direktør i Nordisk Film AS Film Stein Roger Bull tlf 905 65 347

Sjefsprodusent ved Nationaltheatret Kirsti Holm-Glad tlf 400 13 013

Du kan også se alle nyheter her.