Beredskap mot svineinfluensa

7. august 2009

Handelshøyskolen BI ber studentene følge rådene Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) gir og oppfordrer studentene til å følge enkle hygieneråd for å avgrense eventuell smitte.

Først og fremst er det viktig med god håndhygiene som å vaske hendene ofte og godt.

FHI understreker den enkeltes ansvar for å forebygge og begrense smitte, og har i den anledning utarbeidet informasjon om sykdommen og gitt anbefalinger som alle bør kjenne til og etterleve. 

Eksamen og svineinfluensa

English text - see below

Handelshøyskolen BI overvåker utviklingen av svineinfluensa A (H1N1) fortløpende. Foreløpig gjelder de ordinære reglene for sykefravær fra eksamen.

Om eksamensavviklingen på BI

I forbindelse med høstens eksamensgjennomføring vil BI også sette ut desinfiserende middel på de største eksamenslokalene i Oslo.

Dersom en student blir syk gjelder foreløpig de ordinære reglene for sykefravær fra eksamen. BI overvåker utviklingen av svineinfluensaen fortløpende og følger rådene Folkehelseinstituttet til enhver tid gir.

Dersom man blir syk, enten rett i forkant av eksamen eller på dagen eksamen arrangeres, må man ha sykemelding. Som gyldig dokumentasjon regnes original legeattest eller tilsvarende dokumentasjon. Legeattesten må opplyse om at den er utstedt i anledning forfall til en eksamen ved BI og det må gå klart fram at studentene var syk på eksamensdagen. For å være gyldig må den ha legens underskrift og stempel.

BI oppfordrer studentene til å følge helsemyndighetenes råd på hvordan man kan unngå smitte.

Exams and the swine flu

BI Norwegian School of Management is continuously monitoring the development of the swine flu A (H1N1) pandemic. At this time, normal rules still apply for absence due to illness in connection with exams.

About the exam process at BI

In connection with the implementation of fall semester exams, BI will also provide disinfectants at the largest exam locations in Oslo. If a student becomes ill, the ordinary rules for missing exams due to illness apply. BI is continuously monitoring the development of the swine flu pandemic and is following the most up-to-date advice given by the Norwegian Institute of Public Health.

If students become ill, either shortly before the exam or on the day the exam is to be held, the student must present an original doctor's certificate or corresponding documentation. The doctor's certificate must indicate that the certificate has been issued in connection with missing an exam at BI, and it must clearly state that the student was ill on the day of the exam. Valid certificates must contain the doctor's signature and stamp.

BI Norwegian School of Management urges students to follow the recommendations issued by the health authorities for how to avoid infection.

Du kan også se alle nyheter her.