50 prosent flere entreprenørskapsstudenter

1. september 2009

BI opplever en kraftig økning i antall studenter på sine entreprenørskapsstudier. - Veien ut av finanskrisen må gås opp av personer som har mot til å gå utenom oppgåtte løyper, sier rektor Tom Colbjørnsen.

Rektor Tom Colbjørnsen- Behovet for nyskapning øker. Stadig flere virksomheter må bygge sine konkurransefortrinn på evnen til å være først ute med nye produkter og løsninger, sier Colbjørnsen. Han ser ingen motsetningsforhold til det å være innovatør og skolert. 

- Fordelen med utdanningen er at de lærer om det økonomiske systemet de skal inn i. De kommende gründerne får innblikk i økonomiske og andre forhold de må beherske for at gode ideer skal bli bærekraftige, fortsetter Colbjørnsen.  

Masterstudiet Innovation & Entrepreneurship hadde i fjor 33 studenter, mens 50 personer starter i år – en økning på 51,5 prosent. Bachelorstudiet i Entreprenørskap har også en solid økning på 48 prosent - fra 52 studenter i fjor til 77 i år. 

Gledelig utvikling

Gunn Ovesen, adm dir Innovasjon Norge- Økt satsing på og interesse for entreprenørskap i høyere utdannelse er en gledelig utvikling. I tillegg til å bygge verdifull kompetanse bidrar dette også til å utvikle positive holdninger til entreprenørskap, sier Gunn Ovesen administrerende direktør i Innovasjon Norge. 

 Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har nylig gjennomført en undersøkelse blant studenter om deres syn på og holdninger til entreprenørskap.  

- Undersøkelsen viser bl.a. at om lag halvparten av de spurte ønsker å starte egen bedrift. Studenter som har hatt entreprenørskap i skole og utdanning skiller seg positivt ut med at nesten dobbelt så mange har konkrete planer om å starte virksomhet sett i forhold til studenter generelt, forteller Ovesen. 

Fakta

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco. Populasjonen for denne undersøkelsen er studenter ved norske høyskoler og universiteter. Utvalgsrammen er medlemmer i Norstats befolkningspanel som er registrert som studenter. Totalt er det 1003 studenter som har svart på undersøkelsen. Svarprosenten er på 20 prosent.

Du kan også se alle nyheter her.