Finanskrisen endrer mediehusenes strategier

13. oktober 2009

- Finanskrisen har endret flermediale prioriteringer og strategier. Nå prioriterer mediene de kanalene som har størst potensial for inntjening tydeligere enn før, forteller fagansvarlig Ragnhild Kr. Olsen. Hun presenterte en fersk forskningsrapport om flermediale løsninger i Norge ved Handelshøyskolen BI i dag.

3. kull Flermedial Ledelse ved Handelshøyskolen BIDenne uken benker 26 deltakere seg på skolebenken, under Master of Management programmet ”Flermedial ledelse”.  Et program som er utarbeidet i faglig samarbeid med Institutt for journalistikk (IJ) i Fredrikstad. Deltakerne er i år mer sammensatt enn tidligere kull, og kommer fra store, mellomstore og små norske mediehus, forlags- og informasjonsbransjen.  

Programmet er skreddersydd for å møte redaksjonelle lederutfordringer i en mediebransje i rask endring, der deltakerne vil inngå i et program som forener medieteori og praktisk erfaring. 

Skjermer ”melkekua”

Åpningsdagen ble benyttet til å presentere funnene fra den årlige undersøkelsen av flermediale organisasjons- og arbeidsformer i utvalgte norske redaksjoner (Mediehusrapporten 2009). Sammen med professor Guri Hjeltnes, professor Jo Bech-Karlsen (begge fra BI) og Tord Selmer-Nedrelid fra IJ har høyskolelektor og fagansvarlig Ragnhild Kr. Olsen satt ti norske mediehus under lupen.  

Mediehusrapporten 2009 fokuserer på konsekvensene av mediekrisen vi er vitne til, særlig med vekt på redaksjonelle samarbeid og prioriteringer mellom mediehusenes ulike kanaler. 

Ragnhild Kr. Olsen, fagansvarlig Flermedial Ledelse- Vi ser en enorm utvikling i løpet av de tre årene vi nå har gjennomført disse undersøkelsene. Noe som var uaktuelt for ett år siden er nå aktualisert på grunn av finanskrisen. Papiravisene er selve ”melkekua” til flere av mediehusene, og flere ønsker derfor å skjerme den kilden som bringer størst inntekter, forteller Ragnhild Kr. Olsen. 

Undersøkelsen avdekker flere kortsiktige overlevelsesstrategier, i motsetning til mer langsiktige flermediale strategier.  Man kan stille spørsmålet: Dersom leserne har fått oppfatningen av at det de får på nett er godt nok, vil de da vende tilbake til papir når nettet ikke utvikles mer? Og er prioritering og tydeliggjøring av papiravisa tilstrekkelig til å bremse flukten fra papir? 

Kuttene vil fortsette

De fleste mediehuslederne og tillitsvalgte tror kuttene vil fortsette. Få tør spå om fremtiden, men de fleste regner med nye kuttrunder i 2010. Det er en forskjell mellom de mediehusene som kutter men fortsatt tjener penger og de som må kutte fordi de taper penger og er i dyp krise.  Generelt viser undersøkelsen at alle mediehusene kutter, men ikke alle er i økonomisk krise. 

FAKTA:

Disse er med i undersøkelsen:
Adresseavisen
Agderposten
Avisa Nordland
Bergens Tidende
Dagbladet
Drammens Tidende
NRK Nyheter Marienlyst (ny i år)
NRK Østfold
Romerikes Blad
Stavanger Aftenblad
Verdens Gang

Fakta om programmet

§  Flermedial ledelse er et Master of Managment kurs ved Handelshøyskolen BI

§  Programansvarlig er professor Guri Hjeltnes

§  Programmet gjennomføres i faglig samarbeid med Institutt for Journalistikk i Fredrikstad som er pressens eget videreutdanningssenter

§  Fem samlinger fra oktober til april 09 hvor en av samlingene skal være i New York

Du kan også se alle nyheter her.