Influensavaksine blant studentene

27. oktober 2009

Studenthelsetjenesten ved SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) starter neste uke med vaksinering av fastlegepasienter i risikogruppene fra tirsdag 3. november fra kl 14.00 på Blindern.

Studenter som er i risikogruppen og som har fastlege i SiO kan avtale vaksinasjon på tlf. 22 85 31 60. Pris for vaksinasjon er 100 kroner. Illustrasjonsfoto vaksine

Studentene som bor langt unna sin fastlege vil også kunne benytte seg av dette tilbudet.

Når helsetjenesten får tildelt mer vaksine vil øvrige fastlegepasienter og studenter tilknyttet SiO få tilbud om vaksinering. SiO informerer på sio.no/helse om når denne vaksineringen starter og om når du kan ringe for avtale om vaksinasjon, (tlf. 22 85 31 60).

Øvrige studiesteder ved Handelshøyskolen BI:

BI Bergen henviser til Bergen kommunes hjemmeside som til en hver tid er oppdatert på vaksinering og svineinfluensapandemien.

BI Stavanger henviser til Stavanger kommunes hjemmeside som til en hver tid er oppdatert på vaksinering og svineinfluensapandemien.

BI Trondheim henviser til Trondheim kommunes hjemmeside som til en hver tid er oppdatert på vaksinering og svineinfluensapandemien.

BI Kristiansand henviser til Kristiansand kommunes hjemmeside som til en hver tid er oppdatert på vaksinering og svineinfluensapandemien.

BI Drammen henviser til Drammen kommunes hjemmeside som til en hver tid er oppdatert på vaksinering og svineinfluensapandemien.

Liste over risikogrupper svineinfluensa:

Personer i aldersgruppen 3 år til og med 64 år innenfor en eller flere av følgende risikogrupper:  

  • Kronisk hjerte-karsykdom
  • Kronisk luftveissykdom inkludert astma, spesielt nedsatt lungefunksjon
  • Nedsatt forsvar mot infeksjoner
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Diabetes type 1 eller 2
  • Kronisk nyresvikt eller leversvikt
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • Personer med svært alvorlig fedme (BMI >40)

Mistenker du at du kan ha blitt syk med svineinfluensa?

Det er særlig de som tilhører risikogruppen som bør kontakte lege: Ta kontakt med din fastlege ved symptomer/mistanke om sykdom for vurdering og eventuelt behandling.  

Har du spørsmål om influensa?

Studenthelsetjenesten har en egen rådgivningstelefon 22 85 46 00 som er åpen kl 09.00 - 15.00.

Andre aktuelle telefoner:

Oslo legevakt telefon 22 93 22 93 og Helsedirektoratets rådgivningstelefon 815 55 015.

Du kan også se alle nyheter her.