Kunnskapsministeren møtte hos rektor

13. oktober 2009

I dag åpnet kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell Norges første nasjonale rektorskole. Solhjell utrykte glede over at tilbudet som skal løfte læringsmiljøet i skolen nå er i gang. Statsråden sa videre at hver skole må ha som ambisjon at de skal gjøre en forskjell for eleven.

Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell og rektor Tom ColbjørnsenJeg opptatt av rektorrollen. Å lede en skole er en ganske krevende oppgave, og det er spennende å få være med og åpne den nye rektorutdanningen til nyutdannede rektorer, sa kunnskapsministeren Bård Vegard Solhjell.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, la vekt på at skolene er utsatt for et stadig sterkere endringspress.

- Skolelederne må i sterkere grad fremstå som moderne bedriftsledere med et totalansvar for hele virksomheten. Jeg er stolt over at BI nå kan tilby nyansatte rektorer et skreddersydd utdanningstilbud i skoleledelse, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI.

Rektorskolen er et ledd i en nasjonal satsing på skoleledelse, der alle rektorer i Norge skal få tilbud om utdanning i regi av et universitet eller en høyskole. Handelshøyskolen BI er en av fire utdanningsinstitusjoner som Utdanningsdirektoratet har utpekt til å styrke lederkompetansen i skolen.

Du kan også se alle nyheter her.