Nytt stipend innen salgsledelse

15. oktober 2009

Direktesalgsforbundet vil premiere BI-studenter som skriver om personlig salg. De to beste bacheloroppgavene skal belønnes med 15 000 kroner i stipend hver.

Stipendet gjelder for bacheloroppgaver skrevet innen temaområdet direkte eller personlig salg våren 2010, og deles ut høsten 2010.

Studenter diskuterer salgsledelse sammen Jan Fredrik Torgersen fra Direktesalsforbundet

For lite kunnskap om direktesalg

Motivet til belønningen er å fremme studier og undersøkelser omkring det direkte salg. Stipendiet er skreddersydd for BI-studenter i spesialisering innen salgsledelse. Formann i Direktesalgsforbundet, Jan Fredrik Torgersen forklarer at bakgrunnen for tiltaket er at det er for lite kunnskap om direktesalg på norske høyskoler.

- Andre handels- og organisasjonsformer er godt representerte, og da er det er naturlig at det også satses på direktesalg. Vi ønsker å øke kunnskapen om direktesalg, og da er det viktig at vi er synlige på norske utdanningsinstitusjoner, sier Torgersen. 

Stipendet er en flott gulrot

Førstelektor Gorm Kunøe ved Institutt for markedsføring leder juryen som skal vurdere bacheloroppgavene.

- Det er klart jeg er begeistret for at bedrifter eller organisasjoner ønsker å belønne våre studenter. Spesielt gleder jeg meg over den økte interessen for salg som akademisk disiplin, slik stipendiet er bevis på, sier Gorm Kunøe.

- Salg og salgsledelse er viktig for alle bedrifter, og studenter som forstår direktesalg vil også få en bedre forståelse av hva de kommer til å møte i andre salgssituasjoner. Vi har direktesalg på pensum og stipendet er en flott gulrot for de av våre studenter som ønsker å la sin interesse for det direkte salg gå over i skriving av en bacheloroppgave innen temaet, sier Kunøe.

Juryen består ellers av to representanter fra Direktesalgsforbundet, interne sensorer fra de BI-høgskolene hvor spesialiseringen i salgsledelse gjennomføres, samt representanter for foreleserne. I 2009 og 2010 er det BI Oslo, BI Stavanger, BI Trondheim og BI Bergen som gjennomfører spesialisering innen salsgsledelse.

Fakta om Direktesalgsforbundet

Direktesalgsforbundet (DF) er Norges bransjeforening for bedrifter som opererer innen direktesalg. Forbundet skal være bransjens talerør mot myndigheter og offentligheten samt ivareta medlemmenes øvrige interesser. En forutsetning for opptak i forbundet er at det enkelte firma forplikter seg til å følge og virke innenfor rammen av norske lover og forbundets egne lover og regler.

Direktesalg er definert som salg av varer og tjenester utenom fast utsalgssted utført av selvstendige selgere/distributører. Virksomheten er i første rekke regulert av Lotteriloven.

Du kan også se alle nyheter her.