Rekordmange velger spesialkurs

28. oktober 2009

Spesialkursene som tilbys innenfor aktuelle fagfelt i finansnæringen, opplever svært stor vekst. Andre populære fagområder er arbeidsrett og styrekompetanse. Dette viser Handelshøyskolen BIs opptak til etter- og videreutdanning

- Det er positivt at bedriftene ser verdien av å gi faglig påfyll til sine ansatte også i nedgangstider. Videreutvikling gir bedriftene mer kompetente og fornøyde ansatte, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Spesialkurs innen spissede fagområder har en økning på hele 20 prosent fra i fjor. Kursene har en praktisk tilnærming, og inngår ikke i den ordinære studiemodellen, men er normalt studiepoenggivende. Bachelor of management programmene følger etter med 11 prosent økning.

studiesjef Kristin Dahl for BIs nett- og deltidsstudier

Urolige tider øker behovet for juridiske fag

- Mye tyder på at urolige tider i arbeidsmarkedet fører til at flere får behov for kompetanse innen arbeidsrett for å håndtere eventuelt en nedbemanning, sier studiesjef Kristin Dahl for BIs nett- og deltidsstudier.

Blant Master of Management programmene er det Personal og arbeidsjus som øker mest (fra 24 studenter i fjor til 37 i år). Foruten dette er det fagområder med forankringer innen organisasjonspsykologi og ledelsesstrategier som utpeker seg som særlig populære. Programmene Consulting, Human Resource Management og Samspill og Ledelse opplever alle en økning i antall studenter sammenlignet med i fjor.

Master of Management programmene samlet opplever en vekst på 3,5 prosent (fra 1036 studenter i fjor til 1073 høsten 2009), til tross for rekordår i fjor.

Fakta

Master of Management er en fleksibel studiemodell for deg som er i jobb. Det er et erfaringsbasert 90 studiepoengs masterprogram hvor man selv kan velge sammensettingen av fag.

Bachelor of Management-studiet er spesielt utviklet for deg som har jobbet noen år, og som ønsker å utvikle og formalisere dine lederferdigheter. Tidligere høyskole- og universitetsutdanning kan inngå som en del av graden.

Du kan også se alle nyheter her.