Solhjell åpner Norges første rektorskole

12. oktober 2009

Samme dag som statsbudsjettet legges frem åpner kunnskapsministeren Norges første nasjonale rektorutdannelse, også omtalt som rektorskolen.

Utdanningen har vært et etterlengtet tilbud til skoleverket, og målet er at den enkelte rektor skal få et bedre grunnlag for å utføre lederjobben i den praktiske hverdagen.

Gjennom utdanningen skal rektor få en klarer forståelse av egen rolle samt få økt styrke til å stå i jobben gjennom diverse kompetanse og redskaper.

Rektorskolen er et ledd i en nasjonal satsing på skoleledelse, der alle rektorer i Norge skal få tilbud om utdanning i regi av et universitet eller en høyskole. Handelshøyskolen BI er en av tre utdanningsinstitusjoner som skal bidra til å løfte kompetansen til fremtidens ledere i norsk skoleverk.


Tid: 13. oktober klokken 10:00

Sted: Handelshøyskolen BI i Oslo – Nydalsveien 37, Rom A2- 075  

Program:

10:00 – 10:05: Velkommen ved rektor Tom Colbjørnsen ved BI

10:05 – 10:15: Åpning av Norges første nasjonale rektorutdannelse ved kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell

Handelshøyskolen BI skal blant annet dekke emner knyttet til skoleutvikling, endringsledelse, eierstyring, jus og økonomi. BI er innstilt på å gjøre dette til et nasjonalt satsingsområde og starter opp to klasser i Oslo og en klasse ved BI Kristiansand. Tilbudet er i regi av staten og er først og fremst ment for nytilsatte rektorer, det vil si rektorer som har hatt stillingen i mindre enn 2 år, og rektorer som ikke har slik utdanning fra før.

Du kan også se alle nyheter her.