Statsbudsjettet for 2010

14. oktober 2009

Statsstøtten til BI for 2010 er 192,551 millioner kroner, det vil si en økning på ca. 2.6 %

For Handelshøyskolen BI er dette som ventet. Det er en liten nedgang som følge av at uttellingen for forskning har gått ned og en liten økning på studiepoengsproduksjonen.

- Det som skuffer mest er at Regjeringen ikke har funnet noe rom for å utjevne urettferdigheten i studiefinansieringsordningen som våre studenter opplever, til sammenligning med studenter ved offentlige universiteter og høyskoler, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI i en kort kommentar til budsjettet.

Du kan også se alle nyheter her.