Turbulente tider krever kreative organisasjoner

12. oktober 2009

I TV2 Magasinet lørdag 11. okt. uttaler Høyskolelektor Morten William Knudsen at økonomene virkelig trenger å være kreative. – Vi har finanskrise og stadig tøffere konkurransesituasjon. Mange må omorganisere, ressursene blir mindre - kort sagt evnen til å tenke nytt er avgjørende. Og den evnen mener han alle kan lære seg.

Mandag 12. oktober starter BI Bergen sitt første masterprogram innenfor Kreative organisasjoner og innovativt lederskap. Morten William Knudsen skal undervise om omdømme i dette programmet.

Næringslivet på skolebenken

– Vi opplever stor etterspørsel fra næringslivet. Folk ønsker å lære å bli kreative. Vi ser også at mange ledere famler i blinde og leter etter nye måter å løse problemene på, sier Knudsen.

– Jeg tror mange ledere må prøve å skape et rom rundt seg, ett eller annet sted der de kan hente nye impulser og få input.

I tv2 sitt innslag, ble det framstilt viktigheten av nytenkning og kreativitet er like gjeldende i alle typer yrker enten du er økonom, designer, avdelingssykepleier.

– Jeg tror mange ledere må prøve å skape et rom rundt seg, ett eller annet sted der de kan hente nye impulser og få input.

– Det er livsfarlig for ledere å bare omgi seg med folk som tenker helt likt som dem selv, sier han.

Kriser kvesser kreativiteten

Høyskolelektoren trekker fram danske bedrifter som eksempel på at slipsøkonomer tar inn filosofer, designere og folk med helt andre innfallsvinkler i ledergrupper.

– Der skjer det spennende ting, fastslår han.

Han påpeker også at mye kreativitet ligger nedover i bedrifter, bare de ansatte får sjansen til å komme fram med ideene sine. Finanskriser og andre kriser er bare bra for kreativiteten. Da tvinges det ofte fram nye tanker.

– Usikkerhet kan skape masse kreativitet, men det er en skjør balanse. Blir usikkerheten for stor tappes energien og kreativiteten, sier den kreative lektoren.

Du kan også se alle nyheter her.