Vil sponse internasjonale toppstudenter

14. oktober 2009

Stiftelsen A. Wilhelmsen Foundation vil ha utenlandske toppstudenter til Norge og Handelshøyskolen BI. Derfor opprettes det nå et stipendprogram slik at utenlandske studenter får finansiert utdanning i Norge.

Stipendet vil bli etablert innenfor A. Wilhelmsen Foundation Scholarship Program – BI for inntil to studenter per år. Stipendprogrammet gjelder bachelor, master og doktorgradsstudier ved Handelshøyskolen BI. Stipendets størrelse er på 75.000 kroner per semester/per student, og utbetales ved påbegynt semester. Forvaltningen av stipendprogrammet og utbetalingen til studentene foretas av Handelshøyskolen BI, som også har ansvaret for faglig oppfølging av studentene. Avtalen gjelder for perioden 2010 – 2014.

- Vi er svært glad for at A. Wilhelmsen Foundation har opprettet en slik stipendordning. Internasjonalisering starter hjemme, sier Tom Colbjørnsen, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Denne stipendordningen vil bidra til at vi får flere toppstudenter fra utlandet til Norge. For Handelshøyskolen BIs del vil det bidra til at vårt internasjonale miljøet styrkes ytterligere og vi får levert flere internasjonale studenter til norsk næringsliv.

- BI utfører næringslivsrettet og anvendt forskning og utviklingsarbeid på sine fagområder på et høyt internasjonalt nivå. Dette gjør BI til en spennende samarbeidspartner, sier Tom Furulund, daglig leder i stiftelsen.

Begge parter vil drive med nødvendig rekrutteringsarbeid for å stimulere kandidater fra sine utenlandske samarbeidspartnere. Kandidatene må forholde seg til gjeldende opptaksregler og søknadsfrister, og vil på ordinær måte bli vurdert med sikte på opptak. En komité bestående av representanter fra A. Wilhelmsen Foundation og BI foretar utvelgelsen av stipendiatene blant de kvalifiserte søkerne.

Stiftelsen A. Wilhelmsen Foundation ble etablert i 1999 og forvalter 45 millioner norske kroner, og er opprettet av AWILHELMSEN AS.

Du kan også se alle nyheter her.