Finanskrisen har IKKE økt kulturforbruket

3. november 2009

Det viser den siste undersøkelsen fra BI om Kulturkonsum i krisetider, som har målt kulturforbruket blant 1900 personer i perioden november 2008 til juni 2009.

Undersøkelsen viser snarere at kulturkonsumet er svært stabilt sammenlignet med perioden juni-november 2008.
- En rekke aktører fra kulturfeltet forventet høsten 2008 at finanskrisen skulle slå positivt ut for kulturlivet, sier professor Anne-Britt Gran ved Handelshøyskolen BI. - I flere sammenhenger ble 1930-tallet trukket frem som et eksempel på sammenhengen mellom økonomisk krise og økt kulturforbruk. BIs undersøkelse gir ingen grunn til en slik optimisme, slår hun fast.

Færre kinobesøk

Den norske befolkning går like mye på teater, konserter, stand up, opera og museer, men de går altså ikke mer enn før. Når det gjelder kino, som jo er et billig tilbud i denne sammenhengen, viser undersøkelsen at kinogjengerne faktisk går mindre på kino enn i halvåret før. Nedgangen er fra 4,3 til 3,8 ganger per kinogjenger. Det er en like stor andel av befolkningen som har vært på kino (65 prosent), men de går altså færre ganger (i denne perioden går Max Manus).

Færre bøker og flere DVD’er blant de unge

Når det gjelder kjøp av kulturprodukter som bøker, CD’er og DVD’er og er også forbruket stabilt. Julen ligger inne i denne perioden, men slår ikke ut i økt konsum av disse produktene. Like stor andel av befolkningen harogså kjøpt kunstverk (17 %), men undersøkelsen måler ikke prisnivået på kunstverkene. Blant bokkjøpere (faktiske konsumenter) under 30 år har antall kjøpte bøker falt fra 9,7 til 6,3 i denne halvårsperioden. Derimot har antall DVD-kjøp gått opp i hele aldersgruppen 15-29 år, fra 5,1 høsten 2008 til 6,6 våren 2009.

- Vi har funnet det nødvendig å skille mellom det analoge (kjøp av billetter og fysiske produkter som bok, CD og lignende) og det digitale kulturkonsumet (nedlasting og streaming) i denne undersøkelsen, sier professor Gran. - Vi konstater at det analoge forbruket er relativt stabilt etter finanskrisen og at det digitale konsumet øker, men vi kan ikke direkte knytte denne økningen til finanskrisen.

Hovedfunnene om det digitale konsumet vil bli offentliggjort i løpet av november.

Kontaktperson:

Professor og prosjektleder Anne-Britt Gran Handelshøyskolen BI - tlf 4641 0678, e-post: anne-britt.gran@bi.no

Teknisk om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Perduco AS. Datainnsamlingen er gjort på telefon (CATI) i perioden 4. til 16. juni 2009. Utvalget kan defineres som et kvoteutvalg. Det er kvotert inn minst 100 i hvert fylke, noe som gir fylkessammenlignbare tall. Resultatene er vektet i henhold til geografisk fordeling, samt i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. Undersøkelsen har 1901 respondenter som er 15 år eller eldre, dvs. at barn og ungdom under 15 år ikke er representert i utvalget. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 1,0 og +/- 2,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene avhengig av prosentresultatenes størrelse. Usikkerheten er størst ved prosentresultat på 50 % - 50 % og minst ved prosentresultat på 5 % - 95 %.

Om undersøkelsen

Fagmiljøet på Kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI har i forbindelse med forskningsprosjektet "Kulturkonsum i krisetider" gjennomført en stor befolkningsundersøkelse for å finne svar på hvordan kulturkonsumet arter seg i krisetider. Undersøkelsen omfatter kulturtilbud som kino-, scene-, konsert-, festival- og utstillingsbesøk og kjøp av bøker, spill, musikk, film og kunstverk, samt betalt og gratis nedlasting av musikk, film og TV-serier. Studien ble også gjenno ført 14. til 28. november i 2008. Prosjektleder er professor Anne-Britt Gran.

Du kan også se alle nyheter her.