15 000 kroner i premie til beste masteroppgave

21. desember 2009

For femte året på rad deler Konkurransetilsynet ut pris for beste masteroppgave i fagfeltet konkurranseøkonomi. Årets vinnere er Karoline Flåten og Ellen M. Burud fra Handelshøyskolen BI.

Beste masteroppgaveVinnere av beste masteroppgave innen konkurranseøknomi: F.v. Ellen M. Burud og Karoline Flåten  

Prisen ble delt ut av sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen og fungerende juridisk direktør Raymond Solberg under konkurranseøkonomisk forum i Bergen 17. desember.  

– Formålet med konkurransen er å øke studenters interesse for konkurranseøkonomi og konkurranserett. Det er svært gledelig å se at alle de innleverte oppgavene for vurdering til prisen for beste masteroppgave holder god faglig kvalitet, sier Tommy Staahl Gabrielsen og Raymond Solberg. 

The economic impacts of compatibility standards: The case of Office Open XML

Prisvinnerne for beste oppgave i konkurranseøkonomi, Karoline Flåten og Ellen M. Burud fra Handelshøyskolen BI, imponerte juryen med en meget solid analyse av samfunnsøkonomiske konsekvensene av formaliserte og ikke-formaliserte standarder innen IKT: 

Oppgaven ser på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av formaliserte og ikke-formaliserte standarder. Dette er en særlig aktuell problemstilling innenfor IKT og andre høyteknologinæringer. Ved hjelp av sofistikerte økonomiske modeller, til dels videreutviklet av forfatterne selv, analyseres effektene av standarder for konkurranseintensiteten mellom bedrifter og for samfunnsøkonomisk effektivitet. Økonomisk teori benyttes på en sofistikert, kreativ og elegant måte, og analysen er meget solid.  Anvendelsen på Office Open XML demonstrerer i tillegg svært god forståelse for problemstillingen i praksis. 

Vurderingen er gjort av sjeføkonom Tommy Staahl Gabrielsen i Konkurransetilsynet og professor Christian Riis fra Handelshøyskolen BI. 

Økende interesse for konkurranseproblematikk

Konkurransetilsynet mottok hele 11 oppgaver til vurdering til årets kåring av beste masteroppgaver, mot tre i 2008. 

– Vi ser at interessen for konkurransefaget er økende, og vi oppfordrer studenter til å velge konkurranserettslige eller konkurranseøkonomiske problemstillinger for masteroppgavene sine. Slike oppgaver gir god innsikt i disse spennende fagfeltene som Konkurransetilsynet jobber med, sier Staahl Gabrielsen og Solberg.

Du kan også se alle nyheter her.