Ny journalistutdanning på BI

3. desember 2009

Handelshøyskolen BI tilbyr fra høsten 2010 et nytt treårig bachelorstudium i medieutvikling og journalistikk.

–Studiet er unikt og tilpasset den nye mediesituasjonen, sier fagansvarlig Jo Bech-Karlsen.

Professor Jo Bech-Karlsen er fagansvarlig for det nye journalistikkstudietDet nye med studiet er at det fanger opp i seg de utfordringene som de siste årenes rivende medieutvikling har skapt for mediehusene.

– Journalistenes arbeidsoppgaver er langt mer varierte og omfattende enn tidligere. De må ikke bare kunne det journalistiske håndverket, men også beherske flere mediekanaler og ha innsikt i medienes rammebetingelser, sier Jo Bech-Karlsen.

Bachelorstudiet i medieutvikling og journalistikk kombinerer tre sentrale emner på en ny  måte: Journalistikk på papir og nett, økonomifag og medieøkonomi og journalistisk innovasjon og entreprenørskap. Bakteppet er at teknologiske, strukturelle, organisatoriske og økonomiske forutsetninger i mediebransjen er i rask forandring. Publikums medievaner og forbruk er radikalt endret på få år. Dette får også synlige konsekvenser for journalistikken og journalistenes arbeid.

– En journalistutdanning som ikke tar hensyn til disse endringene vil fort blir irrelevant, sier Jo Bech-Karlsen.

En rekke dyktige fagfolk på BI vil bidra i det nye studiet, blant andre professor Guri Hjeltnes, førsteamanuensis Erik Wilberg, førsteamanuensis II Arne H. Krumsvik, førsteamanuensis Mona Solvoll, førsteamanuensis Jo Bech-Karlsen, førstelektor Tor Bang og førstelektor Terje Gaustad.


 

Du kan også se alle nyheter her.