Økt gratis nedlastning av film og TV-serier

7. desember 2009

Det viser en ny undersøkelse om kulturkonsum i krisetider fra BI. Det analoge kulturforbruket viste seg å være relativt stabilt etter finanskrisen, og antall kinobesøk per publikummer gikk noe ned

professor Anne-Britt GranDet viser en ny undersøkelse om Kulturkonsum i krisetider fra Handelshøyskolen BI. Det analoge kulturforbruket viste seg å være relativt stabilt etter finanskrisen, (type kino-, teaterbesøk ol, og kjøp av bøker, CD’er ol), og antall kinobesøk per publikummer gikk sågar noe ned i halvårsperioden november 08- juni 09.

Det digitale kulturkonsumet derimot hatt en betydelig oppgang. - Finanskrisen kan ikke nødvendigvis forklare veksten i det digitale forbruket, sier prosjektleder og professor Anne-Britt Gran, - samtidig skal vi ikke se bort fra at økonomiske nedgangstider gjør ulovlige gratisløsninger mer attraktive: Den betydelige gratisnedlastingen av film og TV-serier, samt hjemmebrente DVD-er, er en stor og problematisk konkurrent til både kino- og DVD-markedet.

De yngste er ivrigst

For aldersgruppen under 30 år oppgir 35 prosent av befolkningen at de har lastet ned film og TV-serier i løpet av siste halvår, og det er opp fra 29 prosent sist gang undersøkelsen ble gjennomført et halvt år tidligere. De som har lastet ned gratis oppgir at de i snitt har lastet ned 27 filmer og TV serier i løpet av perioden. For befolkningen totalt, (alle aldersgrupper), har andelen som benytter seg av gratis nedlasting økt fra 12 til 14 prosent med et gjennomsnittlig forbruk på 24 filmer og TV serier.

- Tallene reflekterer nok at stadig flere får bedre bredbåndskapasitet og at sjansene for å bli tatt er tilnærmet null selv om mye av denne nedlastingen er ulovlig, sier filmbransjeekspert Terje Gaustad.

Betydelig hjemmebrenning

Forbruket av film og TV serier som er kopiert utenom internett, for eksempel i form av hjemmebrente DVD-er og ved hjelp av eksterne harddisker, er betydelig. 19 prosent av befolkningen under 30 år oppgir at det har kopiert film og TV serier på denne måten i perioden, og disse har i snitt kopiert 18 filmer og TV serier.

- Sammenlignet med DVD-kjøp, som er den viktigste lovlige kanalen i hjemmevideomarkedet, er dette gratiskopierte forbruket veldig høyt. DVD-kjøpere i denne aldersgruppen oppgir i snitt å ha kjøpt ni DVDer i perioden. Det er altså halvparten av forbruket blant "hjemmebrennerne" og bare en tredjedel av forbruket blant de som laster ned gratis fra internett, sier Terje Gaustad.

Økt DVD-salg blant unge

Selv om svarene fra konsumentene samlet reflekterer den fallende trenden i kjøpe-DVD markedet som distributørene rapporterer om, viser de at forbruket blant de under 30 år har økt. 75 prosent av disse oppgir at de har kjøpt DVDer siste halvår, opp fra 69 % sist gang undersøkelsen ble gjennomført. De som handler kjøper også flere. I snitt kjøpte de 8,7 DVDer, opp fra 7,2.

- Det må være et lyspunkt for bransjen at flere unge oppgir at de har kjøpt DVDer og at hver av disse også oppgir å ha kjøpt flere enn før. Det er de eldre forbrukerne som svikter i denne perioden og gir oss en liten nedgang totalt, sier Terje Gaustad.

Kontaktpersoner:

  • Professor og prosjektleder ved Handelshøyskolen BI Anne Britt Gran tlf 46410678
  • Førstelektor ved Handelshøyskolen BI Terje Gaustad tlf 46410454

Teknisk om undersøkelsen: som tidligere

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Perduco AS. Datainnsamlingen er gjort på telefon (CATI) i perioden juni 2009. Utvalget kan defineres som et kvoteutvalg. Det er kvotert inn minst 100 i hvert fylke, noe som gir fylkessammenlignbare tall. Resultatene er vektet i henhold til geografisk fordeling, samt i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. Undersøkelsen har 1900 respondenter som er 15 år eller eldre, dvs. at barn og ungdom under 15 år ikke er representert i utvalget. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 1,0 og +/- 2,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene avhengig av prosentresultatenes størrelse. Usikkerheten er størst ved prosentresultat på 50 % - 50 % og minst ved prosentresultat på 5 % - 95 %.

Du kan også se alle nyheter her.